Ansøgningskrav samt ting du bør vide.

Betal sidste rate Om Studysea Studysea er specialister i uddannelse i udlandet.. Projekttilskud: • Der er ingen loft på projekttilskud Driftstilskud: • Driftstilskud bevilges på baggrund af foregående års regnskab samt budget og aktivitetsplan for det kommende år. Krav til projektansøger: • Landsorganisationer og foreninger skal have adresse i Grønland. En afgørelse fra departementet vil også kunne indbringes for domstolene. Vi formidler endvidere kontakt til praktiksteder i udlandet. Bevilgede tilskud kan ikke anvendes til andre formål og aktiviteter end det, der er søgt om tilskud til. En medlemsorganisation eller lokalforenings medlemmer skal have fast bopæl i den kommune, hvor medlemsorganisationen eller lokalforeningen hører hjemme. Du skal derfor sørge for at få afklaret eventuelle spørgsmål og søge tilskud i god tid, inden du skal bruge pengene. Ansøgningskrav samt ting du bør vide. Pulje B midler fordeles i henhold til loven til Sorlak, der forestår den videre fordeling til børne- og ungdomsforeninger. Midlerne fra Danske Spil kaldes Tips- og Lottomidler og fordeles i henhold til Inatsisartutlov nr. • Landsorganisationer og foreninger skal kunne dokumentere, at der er betalt kontingent ved kvittering eller giro- eller kontoudskrift. Disse midler betegnes pulje B.

Bemærk: Ansøgninger modtaget efter ansøgningsdato medtages ikke i vurderingerne. Hvert år går overskuddet af spil på Tips- og Lotto eller et af de mange andre spil, som udbydes af Danske Spil, til diverse almennyttige formål. Derfor skal ansøgninger om tilskud fra pulje B nu sendes til det departement, der har ressortansvaret for loven om visse spil. Driftstilskud ydes dels som et grundtilskud og dels som et supplerende tilskud. Du kan henvende dig på e-mailadressen [email protected] eller pr. Ansøgningskrav samt ting du bør vide. Grundstilskud beregnes på baggrund af enten antal medlemmer eller antal medlemsorganisationer eller lokalforeninger. Hvis du har modtaget projekttilskud, og der efterfølgende sker ændringer i projektet, skal du kontakte Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke. december Departementets afgørelse om tilskud kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Vi yder gratis rådgivning til studerende som overvejer studier på et af vores samarbejdsuniversiteter i udlandet. Dette er Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke. Driftstilskud, som kan søges af: • Landsorganisationer og foreninger som ønsker driftstilskud til ansatte, lokaler, kontorhold, bestyrelsesarbejde, informationsarbejde og lignende. Hvis du har spørgsmål til en konkret ansøgning, kan du kontakte Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke. Naalakkersuisut kan dog under nærmere i loven anførte betingelser overtage administrationen af den videre fordeling af puljen, hvilket Naalakkersuisut har gjort. Landsorganisationer og foreninger kan søge om tilskud fra pulje B. Pulje B omfatter ikke børne- og ungdomsforeninger inden for idrætten, da disse i stedet omfattes af en særskilt pulje til idrætten, pulje A. Dette gælder dog ikke Avalak, der i loven er undtaget fra dette krav. Er VIVUS et klassisk kviklån?

Kommentarer