Boligstøtte – Hvad er det, og hvordan kan jeg få det?

Herunder kan du se hovedreglerne og vurdere, hvordan de passer på din situation. Få dit første lån gratis. voksen og halvt så meget pr. Hvis du har børn, vil jeg anbefale Budgethusets familie budgetskema. Nogle poster kan du skære yderligere i og nogle poster kan du helt droppe. En mulighed er også, at finde en billigere bolig så der bliver mere plads til leveomkostninger. Minimum leveomkostninger for par UDEN børn Kr. Hvis datoen for din lejekontrakt er senere end din indflytningsdato, kan du dog først få boligstøtte fra den dag, der står på lejekontrakten. Find din situation Sådan er reglerne Jeg har søgt boligstøtte inden for den første måned, efter jeg flyttede ind Du kan normalt få boligstøtte fra den dato, du flyttede ind, hvis du har søgt boligstøtte senest en måned efter. Boligstøtte kan i Danmark søges af alle lejere jf. Derudover er der ikke afsat penge til særlige behov som f.eks. Hvis du har behov for at få en foreløbig udbetaling, inden din ansøgning er behandlet, kan du ringe til Udbetaling Danmark. Når boligstøtten er mindre til den nye bolig, selvom huslejen er den samme, kan det fx være fordi den nye bolig er større, fordi et barn er begyndt selv at tjene penge, eller fordi fordelingen af børn og voksne er anderledes. Når du giver besked om at stoppe boligstøtten på Din boligstøtte, bliver du automatisk spurgt, om du vil søge til en ny adresse. Underholdning og nyheder findes gratis på nettet eller på biblioteket. Det er absolut muligt at spise og drikke for mindre end disse tal og samtidigt få en sund ernæring. Du kan ikke tage boligstøtten med til den nye bolig, men skal stoppe den og søge til den nye adresse. Det giver ikke mening og derfor har jeg valgt at beregne kr.

Følg status på din sag - og undgå at ringe: Skal du have rettet din indkomst, så du fremover får den rette boligstøtte, kan du nemt gøre det på din personlige side ”Din boligstøtte”. Boligstøtten ændrer sig efter indkomsten Din boligstøtte afhænger af indkomsten for dig og dem, du bor sammen med. Hvis du har fået for meget i boligstøtte, trækker Udbetaling Danmark automatisk beløbet fra i din boligstøtte måneden efter. Husk at stoppe boligstøtten, hvis du flytter Når du flytter, skal du altid stoppe din boligstøtte til den gamle bolig fra den dato, du flytter – gerne i god tid, før du flytter. Jeg bor i et forholdsvist dyrt område, så hvis du ikke bor i en storby, vil de være lavere. Følgende udgifter er IKKE taget med i budgettet Boligudgifter er ikke taget med.  Jeg har selv forsikringer hos Topdanmark og har forhørt mig, hvad det ville koste i de forskellige scenarier, der omtales. Alle ting, der slides op, skal på et tidspunkt udskiftes og det skal denne post dække. Forhøjet boligstøtte kan også opnås, hvis der er børn i husstanden eller nogle i boligen er stærkt bevægelseshæmmede. Jeg synes at tallene er høje, men jeg accepterer dem da jeg bor i “byen” og har markant færre udgifter til transport. Disse tal er beregnet ud fra en helt almindelig dansker, der lever af rimelig sund mad, har rimelig personlig hygiejne og går med tøj i rimelig stand. Du skal derfor søge igen, hvis du ønsker boligstøtte til din nye bolig. Denne opsparing skal dække køb af nye ting som f.eks. Hos Telmore, kan du også få et mobiltelefon abonnement til kr. I denne post er der forskel på kvinder og mænd. Telefon og internet abonnement Disse tal har jeg udregnet. Du kan læse mere om, hvad der ikke er medregnet længere nede i artiklen. I det brev, du har fået fra Udbetaling Danmark, kan du se, hvad der er årsagen i din situation, og hvad du skal gøre, hvis du er uenig. Husleje, el, vand, varme, reparationer, vedligeholdelse og boligforsikringer osv. Vi kan desværre ikke rette oplysningerne for dig. Minimum leveomkostninger for enlige UDEN børn Kr. Det har jeg forklaret i artiklen ””. Jeg har fået boligstøtte før, så jeg regnede med, den fulgte med til den nye lejlighed Når du flytter til en ny bolig, skal du søge boligstøtte igen. Jeg synes personligt, at disse tal er høje. Hvis man bor i en storby, kan de helt sikkert reduceres. Find din situation Hvilken dato, du kan få boligstøtte fra, afhænger både af, hvornår du er flyttet ind, hvornår din lejekontrakt er trådt i kraft, og hvornår du har søgt. I budgetterne er der heller ikke afsat penge til: Der er heller ikke afsat penge til socialt samvær. Jeg har taget udgangspunkt i min egen situation. Boligstøtte i Danmark kan endvidere søges af ejere eller andelshavere i private andelsboligforeninger, der modtager visse former for pension. Det kan tage op til en uge, fra du har sendt ansøgningen.  Vær opmærksom på sagsbehandlingstiden Sagsbehandlingstiden kan betyde, at der går en del uger, fra du har søgt, til du får svar, og boligstøtten bliver udbetalt. medicin, briller, samvær med delebørn, handicap hjælpemidler og lignende særlige udgifter. Udfyld navn og emailadresse i boksen til højre på denne side. Når du flytter, stopper retten til boligstøtte for den gamle bolig. Transportmidlerne er udregnet med den forudsætning at der bruges cykel og offentlig transport. … fordi den/dem, jeg har boet sammen med, stadig bor i boligen Den/dem, du har boet sammen med, kan ikke overtage din boligstøtte. På et tidspunkt kommer du ud for en uforudset udgift og der kan du bruge nødopsparingen. Nothing to Show Right Now.

Nørresundby Boligselskab forside

. Denne post er udregnet efter, at der købes ind i discount supermarkeder som f.eks. På den måde kan du undgå at skulle betale penge tilbage. Jeg har sat penge af i budgettet, så nødopsparingen igen kan komme op på kr. Retten til boligstøtten til din gamle bolig stoppede den dag, du flyttede fra den. Det er prisen i Danmark for at se TV og høre radio for en husstand. Invitation af gæster og besøg hos andre udligner hinanden. Hjælp gerne med at gøre artiklen mere almen.Boligstøtte er en individuel økonomisk støtte til boligformål. Her vil du derfor få mindre udbetalt. Du kan læse mere om a-kasser i artiklen “De bedste og billigste a-kasser“. nye briller, tandlæge, møbler, TV, vaskemaskine, cykel og lign. Her får du hjælp til at rette tallene om din indkomst, som Udbetaling Danmark bruger til at beregne din boligstøtte ud fra. Se status på din ansøgning på din personlige side - log ind med NemID: Hvis du undrer dig over, at du har fået mindre i boligstøtte til en ny bolig med samme husleje som den gamle, kan du måske finde forklaringen her. Det skyldes, at du skal bo i boligen for at have ret til boligstøtten. Her på din personlige side kan du se, hvad Udbetaling Danmark har registreret om dig og dine boligforhold: Der kan være forskellige årsager til, at du pludselig har fået mindre i boligstøtte, end du plejer. Jeg er klar over, at du kan flytte ud i en skov, bo i et telt og leve af vilde bær og fisk, du fanger i søen eller grille en and, som du har nedlagt med din hjemmelavede bue og pil, men i denne artikel tager jeg udgangspunkt i den helt almindelige dansker.

Boligstøtte - Wikipedia, den frie encyklopædi

. Udgifter til transport er naturligvis meget vigtige, hvis du bor på landet. Retten til boligstøtten til din gamle bolig er knyttet til dig og stoppede den dag, du flyttede fra boligen. Boligstøtte – Hvad er det, og hvordan kan jeg få det. Derudover er TV, mobiltelefon, internetadgang, forsikring, a-kasse og medlemskab af sygesikringen ”Danmark” medregnet, da jeg mener, at det er nødvendige udgifter. Udbetaling Danmark sammenligner dine oplysninger med de oplysninger, der står i selve lejekontrakten og flyttedatoen i Folkeregisteret. Lån uden renter. Hver måned ser Udbetaling Danmark på, om du har fået den boligstøtte, du har haft ret til. Hvis den/dem, du har boet sammen med, ønsker at få boligstøtte, skal de selv søge. Alt efter, hvor du bor i landet. Hvis du bor i en storby kan man gå eller cykle. Der er heller ikke medregnet udgifter til institutionspladser. … fordi jeg er flyttet til en ny, lignende bolig og tager boligstøtten med mig til den nye bolig Du kan ikke tage boligstøtten med dig fra én bolig til en anden. Retten til boligstøtte til din gamle bolig stoppede den dag, du flyttede fra den, uanset om du derefter har haft udgifter til boligen. I brevet kan du også se, hvad du har oplyst om flyttedato og dato for lejekontrakten i din ansøgning. Dette er en post, hvor man kunne skære, hvis det kniber. Retten til boligstøtte og boligstøttens størrelse beregnes på grundlag af husstandsindkomsten. skal lægges til budgetterne. Alle bør have en nødopsparing på kr. Læs mere om nødopsparing i artiklen ”Hav altid en nødopsparing”. Der kan maksimalt medregnes boligudgifter pr. i måneden efter, du har søgt, hvis du har boet i boligen mere end en måned. Ansvar/ indbo forsikring Disse tal har jeg udregnet. Dagligvarer dækker vask, rengøringsmidler, lyspærer, sikringer og hvad der ellers er nødvendigt for at holde et hjem pænt og funktionelt. Min beregning er et gennemsnit af mænd og kvinder ifølge CASA rapporten. Beregning på lån fra Ferratum Money. Helt naturligt har kvinder ekstra udgifter til f.eks. Det afhænger nemlig af din indkomst. Jeg mener, jeg har haft ret til boligstøtten… Sådan er reglerne … fordi jeg har betalt husleje for den gamle bolig, efter jeg er flyttet Du har ikke ret til boligstøtte til den gamle bolig, selvom du har betalt husleje til den, efter du er flyttet. Alle bør være medlem af ”Danmark”. Personer på bestemte pensioner som eksempelvis folkepension eller førtidspension kan modtage forhøjet boligstøtte. Det ene barn kan ”arve” legetøj fra den ældste. Har du sendt en papiransøgning, skal du være opmærksom på, at ansøgningen tæller fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget den. Måske undrer du dig over, at forsikring og a-kasse er prioriteret så højt. Det gør de ud fra de oplysninger, Skattestyrelsen har om din indkomst og indkomsten for dem, du bor sammen med. Boligstøtte kan kun ydes, når boligen er forsynet med køkken med indlagt vand og forsvarligt afløb for spildevand, dog er visse boligtyper undtaget for disse generelle regler. Er en person i husstanden stærkt bevægelseshæmmet, kan der maksimalt medregnes boligudgifter pr. Boligstøtteloven hører under. Jeg mener, jeg har haft ret til boligstøtten, fordi… Her kan du se eksempler på situationer, hvor mange tror, de fortsat har ret til at modtage boligstøtte, men hvor det ikke er tilfældet. Her på borger.dk kan du få mere at vide om, hvad der påvirker boligstøtten og vurdere, om det kan være forklaringen i din situation. Når din ansøgning er behandlet, får du udbetalt boligstøtte tilbage fra den dag, du har haft ret til det

Kommentarer