Derfor ender så mange i rki

Se mere her.Den Sociale Retshjælps Gældrådgivning tilbyder gældsrådgivning til socialt udsatte borgere samt kommende, nuværende og tidligere indsatte. Det reelle tal i DK er efter al sandsynlighed nul dødsfald.

Ender udenlandsk arbejdskraft som en økonomisk byrde? | LandbrugsAvisen

.. fordi anti-tobaks lobbyen fra fx. Afdragsfrihed hos online låneudbydere. ”Derfor har jeg nu lagt kritikken ud på internettet i en engelsk version,” skriver han. i Danmark for manipulation - Frankrigs førende tobaksforsker & rygestop-specialist gennem en menneskealder, professor emeritus Robert Molimard, har foretaget endnu et skarpt udfald imod den europæiske anti-tobaks lobby, inklusive den danske Hjerteforening. i den danske serveringsbranche … måske Ifølge Molimard er dette tal imidlertid også manipuleret, fordi rapporten har talt ex-rygerne med i gruppen af ikke-rygere.

Det er også forkert, forklarer han: Både rygeres og ex-rygeres risiko for fx. Han erklærer utvetydigt, at passiv rygning ikke er noget sundhedsproblem og demonstrerer samtidig, at anti-tobaks lobbyens egne rapporter bakker op om denne påstand. ”Denne rapport er en simpel løgn,” skriver Molimard - ”den er manipulation. De bygger derimod på spørgeskema-besvarelser fra ikke-rygere, som har angivet hvor meget røg, de kan huske at have været udsat for i deres liv. Et forbud virker helt umenneskeligt på mig. Men stærke personligheder vil ikke tolerere sådan et angreb på deres identitet, og de vil i stedet ryge mere,” skriver han. Dette skete også kort tid efter i mange lande, også i Danmark, hvor der var stort hysteri i Folketinget, da rapporten kom. Desuden er Eriks Fraas erfaringer, at det tærer på folks psyke og til tider giver dem problemer, der kan holde dem uden for arbejdsmarkedet.Han kommer herunder med fem trin til, hvordan man bedst får afviklet sin gæld, hvis man har taget de dyre kviklån. Han anklager anti-tobakslobbyen for grov manipulation for at få politikerne til at vedtage rygeforbud i EU-landene, bl.a. Dette bliver klart, når man nærlæser tallene nede i rapporten. Alligevel vil Molimard - når han tager lægekitlen af - kæmpe for rygernes ret til at ryge. Det kan man se mere om i dokumentaren 'Kongerne af kviklån'. Ved offentliggørelsen blev rapporten plantet i medierne med et krav om rygeforbud af anti-tobaks lobbyens repræsentanter fra Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og den danske stats Sundhedsstyrelse. Hvor meget og til hvad låner danskerne 2017? (infografik). Billån eller leasing? Muligheder for bilfinansiering – Fairlån. Han er især ude med riven efter EU-rapporten , som han ligeud kalder ”løgn og manipulation”.

KVIKLÅN 🥇Mest populære kviklån [Top 3 - Maj 2019]

. - AFSLØRING: Frankrigs førende tobaks-ekspert, professor Robert Molimard anklager anti-tobaks lobbyen bl.a. Når de altså renses for tal-manipulation. Men det har denne rapport ændret på - den medtager også rygernes udsættelse for passiv røg fra deres egne cigaretter. Og netop de stærke personligheders reaktion på rygeforbuddene kan ifølge Molimard betyde, at rygeforbuddene får den stik modsatte effekt end den, anti-tobaks lobbyen har tænkt sig: De kan føre til flere rygere, som man nu har set i flere lande, bl.a. Den er ikke rettet mod at nedbringe tobakkens skadelighed og rygningens afhængighed, men imod ofrene: Rygerne. Professor Molimard skriver, at de franske medier har ignoreret hans kritik af EU-rapporten, som har været offentliggjort i det medicinske tidsskrift. Læs mere her.Han vil i flere tilfælde anbefale folk at undlade at betale af på deres kviklån - i hvert fald hvis det er gået helt galt med økonomien.Omkostninger ved lånene er nemlig så ekstremt høje, at det kan blive umuligt at betale dem af. Rygeforbuddene er ifølge Molimard både unødvendige og skadelige for mange rygere. Rapporten er skabt med det ene formål at muliggøre vedtagelsen af rygeforbud - og så er den endda sponsoreret af giganterne i medicinal-industrien, der sælger rygestop-medicin,” tordner han i dokumentet. Han anklager ”anti-tobaks aktivister” for at have fabrikeret falske rapporter med stærkt overdrevne dødstal, som de tilskriver passiv rygning. Som man kan se, er risikoen ved passiv rygning ifølge rapporten størst i private boliger - og mindst på arbejdspladserne: fra rapporten Lifting the Smokescreen: Anslåede årlige passiv rygning-dødsfald blandt ikke-rygere i Danmark og Frankrig. Rygning hjælper dem gennem livet, lindrer deres angst og giver dem glæde. Hertil kommer, at anti-tobaks lobbyens grundlæggende beregninger af riskoen ved passiv rygning ikke bygger på konkrete målinger af røg eller af sygdomstilfælde. Misforholdet mellem rapporterne og sandheden skyldes ifølge professor Molimard, at anti-tobaks lobbyen har manipuleret for at få indført rygeforbud. Hans dokument slutter sådan: “Rygere har ret til at ryge. Rapporten estimerer også dødstal uden rygere, men uden tallene for rygerne magter forfatterne ikke at bringe risikoen særlig højt op. Rapporten har været omtalt under store overskrifter i stort set alle europæiske medier - her i landet, bl.a. Ifølge professor Molimard er dette tal blæst fuldkommen ud af proportioner, bl.a. Det tilsvarende tal for den danske serveringsbranche angiver rapporten til ét dødsfald årligt - uden at forfatterne dog kan anslå, hvilken sygdom denne person statistisk set vil dø af. Det er naturligvis ikke korrekt - rygning på danske arbejdspladser har ikke været mere udbredt end i andre lande.

"Ulykken" Tal ordentligt i offentligheden, Hellerup skole, 2014

. Derfor ender så mange i rki. Man kan med fuld ret mistænke Pfizer og Glaxo for interessere i at blæse risikoen ved passiv rygning op for at opnå rygeforbud i Europa. Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse tæller ryger-dødsfald med, når de skal bilde politikere og befolkning ind, hvor farlig passiv rygning er. 'Kviklån er en sygdom': Sådan kommer du ud af dit gældshelvedeDet værste, man overhovedet kan gøre i sin privatøkonomi, er at tage et kviklån, siger en ekspert. Han mener, at de eneste rigtige metoder til at bekæmpe sygdomme pga tobaksrygning er at hjælpe rygerne med at stoppe rygningen - og at arbejde for at reducere risikoen, fx. “Det rygeforbud, rapportens forfattere anbefaler, kan aldrig blive særligt effektivt - medmindre de da forestiller sig, at politiet skal bryde døren op til folks private hjem for at indberette deres rygende ægtefæller,” skriver Molimard ironisk. lungekræft skyldes deres egne tobaksskader - og ikke passiv rygning. Molimard har beregnet, at den korrekte anslåede risiko ved passiv rygning for ikke-rygere ifølge rapportens metode skulle have været estimeret til to franske ikke-rygere årligt - i hele den franske serveringsbranche. Disse to globale giganter har tjent milliarder på rygeforbuddene, der har tvunget mange rygere til at købe giganternes ryge-erstatningsprodukter, Nicorette, Zyban og Champix

Kommentarer