En plan er nødvendig

Sådan får du råd til sommerhuset. Nye uddannelsespladser Fonden lægger vægt på, at en virksomhed har eller vil etablere nye uddannelsespladser. Derfor skal en ansøgning indeholde oplysninger om beskæftigelseseffekten. Diversificering Fonden tilstræber en spredning af udlånene på flest mulige brancher. En plan er nødvendig. En investering skal ikke nødvendigvis være overskudsgivende fra begyndelsen. Indtil dette er modtaget, stilles behandlingen af ansøgningen i bero.

Konkurrencesituationen i lokalområdet Fonden ønsker ikke at medvirke til en skævvridning af konkurrencesituationen i lokalområdet. Beskæftigelseseffekt af den planlagte investering Fonden lægger vægt på, at en investering medfører en væsentlig varig positiv beskæftigelseseffekt. Det indgår således også i vurderingen, hvor stor en egenfinansiering, en ansøger kan tilvejebringe, enten i form af ny indskudskapital eller i kraft af egenkapitalen i en eksisterende virksomhed. Få en positiv låneoplevelse hos MiniFinans.

Børnehuset Diamanten

.

Serviceloven - Danske love

. Såfremt denne sikkerhed ikke anses for tilstrækkelig, kan der kræves supplerende pantesikkerhed i andre aktiver. Ledelsesmæssig kompetence i virksomheden I vurderingen af en ansøgning indgår oplysninger om ansøgers ledelsesmæssige kompetencer. I kan også få tilskud til udvalgte lovpligtige efteruddannelser. Endvidere skal ansøgningen være vedlagt en forretningsplan. I kan: Se, hvilke kurser medarbejderen har gennemført Få et overblik over nye kurser Lave en uddannelsesplan Få en plan for at blive faglært. Innovative investeringer Fonden lægger vægt på, at der udvikles nye produktioner og etableres virksomheder inden for områder, som ikke eksisterer i dag. Pantesikkerhed for det ansøgte lån Fonden stiller sædvanligvis krav om pantesikkerhed i den investering, som lånet vedrører. Det er vigtigt, at medarbejderen har sit NemID med, når I skal planlægge uddannelse, så I kan få adgang til al nødvendig information. Baby er lig med nye omkostninger. Uddannelsesfonde giver tilskud til, at jeres medarbejdere kan lære nye teknikker, blive dygtigere til andre sprog, til at skrive eller regne. Dette omfatter såvel generelle som branche- og fagspecifikke ledelsesmæssige kompetencer.

Lærerlockouten 2013 - Wikipedia, den frie …

. Derfor vil ansøgninger om lån til investeringer, der bidrager til et sådant samarbejde have Fondens særlige opmærksomhed.

KL's høringssvar til lovforslag om Én plan

. Samarbejdsmuligheder med andre virksomheder i Vestnorden Fonden ønsker at medvirke til udvikling af samarbejde mellem virksomheder i forskellige af de vestnordiske lande. Fonden lægger primært vægt på etablering af nye arbejdspladser. Effektivitetsfremmende investeringer Fonden lægger vægt på, at der etableres effektive og konkurrencedygtige virksomheder. Fordele ved Unofinans:. Vi giver jeres virksomhed overblik over mulighederne og sørger for, at pengene bliver udbetalt til jer. Jeres overenskomster bestemmer, hvilke kurser I kan få tilskud til

Kommentarer