Er jeg registreret i RKI?

Alle Experians kunder er også forpligtet til at følge de regler og vilkår fra Datatilsynet, som vi skal følge som kreditoplysningsbureau. Du behøver ikke specifikke dokumenter, når du ansøger hos Ferratum. Er sagen sendt til advokat eller inkasso, er det dem, du skal kontakte. Både til at bekræfte dine oplysninger gennem Instantor eller eSKAT og endeligt til at underskrive din kreditaftale. Få en oversigt fra RKI som viser, hvilke oplysninger vores register indeholder om dig. Når du modtager en faktura fra [email protected] gennem AcceptEmail, kan du åbne den og se fakturaens detaljer. Du får direkte svar på ferratum.dk, så snart du har færdiggjort ansøgningen. Alle har til enhver tid ret til at indbringe et spørgsmål eller en indsigelse. Det kræver dog, at de er kunder hos Experian. Registreringen bliver naturligvis slettet, så snart sidste afdrag er betalt. Du skal udfylde og indsende din ansøgning via vores hjemmeside, www.ferratum.dk. Åbningstider: Hverdage kl. Produkter og Løsninger Data og Advanced Analytics Experian Ascend - Analytics on demand Regulatory Analytics Beslutningsmodeller og Automatisering Compliance & Fraud Markedsføring og Salg Kreditløsninger og virksomhedsdata. Undgå "alternative lånesteder” – det kan hurtigt forværre din situation med øget gæld. indkomst, betalingsanmærkninger, gæld, kreditkort, beskæftigelse, civilstand, antal børn mv. Ved ansøgningen vælger du et kreditbeløb. den dag du underskriver kreditaftalen. Du kan altid sende en klage til Forbrugerservice. Desværre kan vi ikke modtage ansøgninger via telefon. dags dato – Kontakt kreditor/advokat/inkassobureauet for beløbsstørrelsen.

RKI - Experian

. Der kan være flere årsager til, en ansøgning ikke er blevet godkendt. Din Ferratum Kredit er fleksibel, og du kan derfor altid foretage et udtræk til din NemKonto, så længe der er et beløb til rådighed og dine fakturaer er betalt rettidigt.  Du kan se, hvor stort et beløb du har til rådighed på din profil på ferratum.dk. i måneden, og vi kan ikke tilbyde at udskyde den. Derudover kan du også blive registreret på grundlag af oplysninger fra Statstidende. offentlige myndigheder, den finansielle sektor og alle former for virksomheder, og så dem der stammer fra Statstidende. Du kan anmode om op til to betalingsfrie måneder på et år på din profil, dog ikke to måneder i træk. Forklar situationen kort og roligt og prøv at komme frem til en aftale. Kreditgrænse er det maksimale beløb, du kan hæve. Når du har betalt det fulde skyldige beløb til den, du skylder pengene, får Experian en afmelding fra kreditor, og registreringen bliver straks slettet. Du kan kun ansøge online på www.ferratum.dk. Er jeg registreret i RKI. Du kan altid se din saldo, transaktioner og fakturaer ved at logge ind på ”min profil” på www.ferratum.dk. Hvis din Ferratum kredit er indfriet, står den fortsat åben for udtræk medmindre du skriftligt beder om at få den lukket. Tal altid med den virksomhed eller person, som du skylder penge. Søg råd og vejledning, f.eks. Derfor laver vi et kreditcheck, som, udover de generelle kriterier, baseres på ansøgerens økonomiske forhold på baggrund af bl.a. Det er altid den samme FIK betalingskode du skal benytte. Måske kan du få lavet en betalingsaftale, og måske vælger de så ikke at indberette dig til Experians RKI register. Du kan ændre dine kontaktoplysninger på ved at logge ind og klikke på ”ændre oplysninger” Hvis du ikke kan logge ind, kan du i stedet kontakte kundeservice. I ansøgningsprocessen skal du bruge dit NemID. Vælg betalingsmetode og klik på "Betal nu". Du kan ikke se slettede registreringer. Når du ansøger om en Ferratum Kredit, modtager du en pinkode på SMS. Du skal tilbagebetale din Ferratum Kredit i månedlige afdrag med forfaldsdato d. Den findes på din faktura og i din kreditaftale.

Færre dårlige betalere: Tjek selv - står du i RKI? - TV 2

. Persondataloven kan læses på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk. Virksomheder, der ikke er kunder hos Experian, må IKKE advare med registrering i Experians RKI register. Er jeg registreret i RKI. Både privatpersoner og virksomheder får direkte besked ved hver ny registrering. Det er langt bedre end at lade stå til. De kan sende dig et betalingslink på SMS eller e-mail eller lade dig betale direkte over telefonen. Du kan ikke se det skyldige beløb pr. Der gælder dog andre regler for sletning af registreringer, der er foretaget på grundlag af oplysninger fra Statstidende. Via AcceptEmail kan du betale fakturaen direkte til Ferratum med enten Trustly eller kreditkort. Registreringer står i max.. Det er vigtigt at være opmærksom på følgende: Betalingsfrie måneder følger et kalenderår, men i stedet følger de måneder du vælger som betalingsfrie. En betalingsfri måned kan blive annulleret, hvis én eller flere fakturaer har overskredet deres forfaldsdato. Men det betinger selvfølgelig, at du overholder betalingsaftalen. Det er ikke muligt at have to betalingsfrie måneder i træk. Din kreditværdighed vil dermed være påvirket, og du vil få svært ved at få kredit hos de virksomheder, der har adgang til Experians RKI register.

Såfremt du tilbydes et lavere beløb end det ansøgte skyldes det Ferratums vurdering af din betalingsevne. Vi henter selv oplysninger fra Statstidende og registrerer dem i henhold til Datatilsynets bestemmelser. De oplysninger, vi registrerer fra Statstidende, drejer sig om konkurser, tvangsauktioner, gældssaneringer, rekonstruktioner og tvangsakkorder. Hvis en anden person bliver registreret som dårlig betaler på din adresse, får det derfor ingen betydning for din kreditværdighed. Hvis du bliver registreret i Experians RKI register, får du automatisk svar pr. Betalingsvinduet åbnes i din browser. Når der søges i Experians RKI register, sammenholder systemet både navn og adresse, og det er altså kun den søgte person, der gives svar omkring. Identifikation sker via NemID. Ja det kan du.  Hvis du vil betale med kreditkort, kan du kontakte Kundeservice. Overordnet er der to typer af registreringer, dem der stammer fra vores kunder, dvs. Experians kunder dækker stort set hele Danmarks erhvervsliv, det vil sige virksomheder, forretninger, banker, forsikringsselskaber og offentlige myndigheder. Kunder som betaler rettidigt gennem længere tid, kan blive tilbudt en forhøjelse af kreditgrænsen. Experian A/S er lige som alle andre kreditoplysningsbureauer underlagt lov om behandling af personoplysninger, kaldet Persondataloven, og Datatilsynet fører tilsyn med, at vi overholder loven. Når betalingen er gennemført vises din kvittering og betalingsstatus i e-mailen ændres fra blå til grøn. Kreditbeløbet dækker over beløb, der er udnyttet i forhold til den godkendte kreditramme. Vi kigger altid objektivt på sagen, men hvis du er utilfreds med vores måde at behandle sagen på, eller vi fastholder registreringen, henviser vi til Datatilsynet, som behandler klagesager. Du kan måske få en afdragsordning eller få eftergivet noget af gælden, hvis du betaler en del af gælden tilbage. Det vil sige, at sagen skal være behandlet i civilretten eller fogedretten, før de må indberette. Hvis du er blevet registreret og bagefter indgår en betalingsaftale, kan kreditor vælge at slette registreringen, men er ikke forpligtet til det. Gør noget - Forsøg at få et overblik. Alle har dog alligevel ret til at få aktindsigt - altså til at få at vide, om de er registreret eller ej. Det værste er bare at lade stå til, det løser ikke problemet. Du kan som privatperson få aktindsigt her på hjemmesiden eller du kan kontakte ForbrugerService. Hvis du har ikke modtaget din faktura, bør du checke om den er havnet i din spammappe/uønsket post.  Hvis du mangler din faktura, kan du altid logge ind på ferratum.dk og finde den under "Lånehistorik". På trods af navnet gælder loven både for registrering af personer og firmaer. Forsikringsselskaber, penge- og realkreditinstitutter er underlagt Finanstilsynets regler, og det betyder, at de først må indberette til Experians RKI register, "når sagen kommer til offentligt kendskab". Rentetilskrivningen sættes på pause, når en betalingsfri måned er aktiveret. Alt om minilån. Denne grænse er bestemt ved kreditcheck og baseret på din personlige kreditværdighed og tilbagebetalingsevne. Du er altid velkommen til at betale mere end den minimumsbetaling, som er angivet på fakturaen, og dermed forkorte afbetalingstiden og de tilskrevne renter. De fleste danske virksomheder og offentlige myndigheder kan søge efter privatpersoner eller virksomheder i Experians RKI register - og dermed se eventuelle registreringer. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte vores ForbrugerService, der er parat til at hjælpe. Vi indhenter, med dit samtykke, relevante informationer i forbindelse med vores ansøgningsproces. Vær åben og ærlig om din situation. Vi beder dig betale til din unikke FIK-kode, så kan vi bedst modtage din betaling korrekt. Det vil sige, at den der bliver advaret med registrering ikke må være uenig i, at han/hun skylder pengene til den, der vil indberette. Nej, det er ganske gratis. Du får altid brev fra Experian med oplysning om, hvem der har indberettet dig, hvornår og hvordan registreringen bliver slettet. Statstidende er Statens officielle medie for meddelelser til borgere, virksomheder og myndigheder. Heller ikke selvom du overholder betalingerne. Vi har ikke mulighed for at tilbyde en anden aftale end den, som præsenteres i kreditaftalen. Hvis du betaler din gæld, bliver du selvfølgelig slettet med det samme. Offentlige myndigheder må også registrere skyldnere for at inddrive offentlig gæld. Når betalingen er registret, modtager du en SMS med bekræftelse på at betalingen er registeret. Kontakt altid den, du skylder pengene, eller deres advokat/inkassobureau. Hvis du er i tvivl om svaret eller er gået i stå i ansøgningsprocessen, kan du kontakte kundeservice. Selvom vi gør alt for at sikre, at der ikke opstår problemer, er der alligevel sager, hvor nogen føler sig forkert eller uretfærdigt behandlet.

RKI - Er du i RKI? Få hjælp til at komme ud af RKI.

. Ferratum udøver ansvarlig lånepolitik, der skal sikre at debitor er i stand til at tilbagebetale beløbet, i henhold til kreditaftalen. Alle virksomheder, der har indgået en aftale med Experian, kan registrere deres skyldnere. I den sidste rykker skal skyldneren være blevet advaret om indberetning til RKI registret. Du er også velkommen til at kontakte kundeservice og bede os genfremsende din faktura

Kommentarer