Få en massage

Tantramassage til Mænd | Tantra Temple

. Yoga Nidra giver en dybt afspændt tilstand, og regeneration både fysisk, psykisk og mentalt, der igen giver en tilstand af fredfyldthed og glæde. Tips hvis du skal flytte. Den erotiske tantriske massage hjælper i sig selv til en dyb tilstand af afspænding, og til at komme ned i kroppen og være tilstede her og nu, og til at give slip på alle bekymringer og al stress. Dybest set er den en livsnødvendighed for overlevelse, eksistens, identitet, social samhørighed og læring. Dette vil også give dig en bedre kontakt med din sjæls stemme og din indre visdom. Hvis du vælger at få en guidet yogisk afspænding i tilknytning til din tantramassage vil du mærke hvordan det forstærker disse effekter fra massagen, og hvordan de erotiske energier for mulighed for at forstærke tilstanden af afspænding i hele dit væsen. Pædagogisk massage er en enkel overskuelig, etisk afstemt og individuelt tilpasset måde at få lejlighed til at sanseopleve sig selv og være i et empatisk samspil med en anden. Mange mennesker er trykket af vores tids stressede livsstil, og de fleste har brug for lidt hjælp til at vende tilbage til en tilstand af afspænding og til at finde glæden indeni igen. Omkring Mini Finans. Få en massage. At opbygge positive nuancerede berøringserfaringer i et tillidsskabende samspil danner derfor grundlag for selvopfattelse og relationsdannelse og har indflydelse på lyst og evne til at give sig i kast med livet. På denne måde får du en ekstraordinær mulighed for at få en direkte oplevelse af bevidst tantrisk energiarbejde. Man kan bruge den erotiske energi efter en tantramassage - den energi der nu er vækket og flyder frit i hele kroppen - som brændstof på rejsen mod at blive et bedre menneske.

Min förlossning - "Jag såg att du trodde att du skulle dö" - Madelene

.. Berøring har afgørende betydning i menneskets trivsel og udvikling. At modtage pædagogisk massage skal forbindes med en oplevelse præget af velvære, nærvær og kontakt.

Mental Klarhed - hvor du bruger energien fra massagen til at forøge din bevidstgørelse og til at blive bedre til at beherske sindet, så du selv vælger hvad du tænker. Afspænding Den tantriske videnskab lærer os at man kun kan opleve glæde når man er afspændt.

Tips inför Vasloppet och andra långdistanslopp

. Den nærhed og fortrolighed, der opstår i forbindelse med massagen skaber tillid og er medvirkende til at modtagerens motivation og evne til at indgå i sociale sammenhænge styrkes og udvikles. Yoga Nidra kaldes også 'bevidst yogisk søvn', og det er en dyb afspændingsteknik, der giver os mulighed for at bevæge os udover sindets normale begrænsninger så vi kan komme i kontakt med vores væsens essens. Tantra viser os at det er muligt at bruge den erotiske energi til at skabe selvudvikling og vækst. Forlæng effekterne af din tantramassage med en afsluttende meditation, dyb yogisk afspænding eller yoga nidra som afslutning på din massage.

Massage - Fyshuset - Fysioterapi og træning i Korsør

. Vores add-ons hjælper dig til at guide alle de vækkede energier opad og blive mere bevidst om din indre tilstand

Kommentarer