Få solgt ting som du ikke bruger

Det kan du ikke hos mig - til gengæld er jeg ret overbevist om, at en sammenligning vil vise, at jeg absolut er konkurrencedygtig - også på prisen. Du kan downloade ansøgningsskemaet her: Ansøgningsskema til gældssanering. Der er dog mange flere der søger om gældssanering, men som ikke får indledt en gældssaneringssag. Det kan være din ægtefælle eller en rådgiver. Forbrugslån er en af de hyppigste årsager til, at gældssanering afvises. Det skyldes, at jeg har lovet både nogle vinproducenter og nogle af mine kolleger, at jeg ikke har priserne stående på min hjemmeside, men du skal være velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker en prisliste tilsendt. Der er også en række betingelser, der kan tale imod, at du kan få gældssanering. Du skal også medsende dokumenter for ægtefællen, selvom det kun er dig der søger om gældssanering. Særligt afsnittene om forbrugsgæld og systematisk oparbejdelse af gæld til det offentlige er årsag til afvisning af gældssanering. Få solgt ting som du ikke bruger. Dog kan du godt få gældssanering, hvis du har et mindre forbrugslån, det er noget Skifteretten afgør. I sådanne tilfælde bør man overveje, om begge parter skal søge om gældssanering. Jeg har valgt at bygge min hjemmeside op selv - det betyder, at den ikke er så "fancy" og smart, som så mange andre, til gengæld ved jeg, hvad den indeholder. Vi er flere hundrede vinimportører i Danmark, så selvfølgelig er det en jungle at finde rundt i som kunde - hvor skal man henvendes sig for vejledning; hvem har de rigtige vine, og hvad med prisen. Det er dog oftest utænkeligt, da man for det meste vil have udnyttet alle muligheder for at låne penge, når man søger gældssanering. Din gæld – Alle kendte kreditorer skal anføres, sammen med det beløb som du skylder En af de hyppigste årsager til, at en ansøgning afvises er, at skemaet er mangelfuldt. Betingelser for at låne. Lidt atypisk, medgiver jeg, for man plejer jo altid at kunne opnå mærkbar rabat, hvis man køber større mængder af en vare. Du har indrettet dig med henblik på gældssanering. Hvis du har foretaget usædvanlige handlinger, eksempelvis overdraget ejendom til andre, eller foræret pengebeløb til familie eller andre, kan det tale imod at du får gældssanering. Kun meget sjældent vil du ikke blive indkaldt, så vil du i stedet få et brev fra Skifteretten, hvor man angiver, hvorfor der ikke indkaldes til møde. Du har stiftet ny gæld, efter gældssaneringssagen er indledt. Hvis Skifteretten beslutter at indlede gældssanering, vil der blive udpeget en medhjælper. Derfor kan det være en god ide, at du allierer dig med en rådgiver. Sagen vil også blive gennemgået, og medhjælperen vil formentlig bede dig skaffe dokumentation for udgifter og indtægter. Ligeledes hvis din ægtefælle eller samlever hæfter for fælles gæld. Når perioden er gået, har kreditorerne så fået en procentdel af det du skylder dem, og resten vil bortfalde, og du er fri af gæld. Hvis du vil kunne betale din gæld tilbage indenfor den periode, vil du ikke kunne opnå gældssanering. Når du udfylder skemaet, skal du være meget grundig, og svare på alle spørgsmål. Det vil sige: Det er enten eller. Virksomheder og selskaber kan ikke. I mellemtiden skal du få styr på din økonomi.

Intervare - Indkøbshjælp med omtanke

. Hvis du ikke kan eller vil svare, er Skifteretten i sin gode ret til at nægte at indlede gældssanering. Eksempelvis lånt penge til møbler, tøj, indbo eller lignende. Samtidig vil kreditorer kunne komme med indvendinger. Hvem kan få gældssanering Det er kun private der kan få gældssanering. Det kan være ved: Få styr på budgettet. Det er dog dig, der skal svare på alle spørgsmål. Du bør overveje, at tage en rådgiver med på råds. Det gør du blandt andet ved: Få styr på dit forbrug. Derefter indkaldes til kreditormøde. Man kan nogenlunde regne med, hvad det koster at sidde til leje, når man kigger på, hvad der er rimelige boligudgifter. I ganske særlige tilfælde kan skifteretten kræve, at du stiller sikkerhed for retsafgiften. Hvis man i regnestykket kommer frem til, at der ikke er noget tilbage til kreditorerne, vil man kunne få eftergivet hele sin gæld. Du skal stadig kun betale det, som Skifteretten er kommet frem til ved kreditormødet. Hvis du systematisk har oparbejdet gæld til det offentlige. Samtidig overvåger en række virksomheder Statstidende. Sørg for at du ikke opbygger mere gæld til det offentlige. Du kan gøre det, hvis du nægtes gældssanering, og dine kreditorer kan anke, hvis de er uenige i, at du bør have eftergivet din gæld. Staten betaler retsafgiften og udgifter til medhjælper. En rådgiver kan blandt andet hjælpe med overblik over gæld, sikre at alting går korrekt til, og være behjælpelig ved møder med skifteretten og skifterettens medhjælper. Har du eksempelvis fået skrabet en kæmpe forbrugsgæld sammen, vil du aldrig kunne opnå gældssanering. Hvis du har mindre forbrugslån, kan du overveje at betale dem ud, inden du søger. Dog vil skifteretten uden tvivl kigge på din alder. Det kan eksempelvis være, at du er på kontanthjælp eller dagpenge, eller sygemeldt. Hvis du får tilkendt gældssanering, vil registreringen efterfølgende blive slettet. Sådan ansøger du om gældssanering Du ansøger om gældssanering ved at udfylde et særligt skema, som sendes eller afleveres i Skifteretten i det område hvor du bor. I denne artikel vil du få et overblik over dine muligheder, og læse hvordan en gældssanering foregår. Du skal hvert år sørge for at indbetale til kreditorerne, og kun hvis du misligeholder den aftale, vil gældssaneringen kunne bortfalde, og du skal betale det fulde beløb. Hvis blot en mindre del af din gæld er forbrugslån, vil det kunne medføre, at hele din gældssanering afvises. Samtidig skal en gældssanering medføre en varig forbedring. Hvis nogen kautionerer eller hæfter for din gæld Har du nogen der kautionerer for din gæld, kan kreditorerne efterfølgende rejse krav for gælden overfor dem, hvis du får gældssanering. Få hjælp til din gældssanering Det kan godt virke som en stor opgave at gennemføre en gældssaneringssag. Her kan du afgive en insolvenserklæring. Der gør han opmærksom på, at der er indledt gældssaneringssag, og opfordrer kreditorer til at sende deres krav til ham. Hvis du eksempelvis betaler mange børnepenge til dine børn, og ikke har en tilpas høj indtægt, vil du efter en gældssanering fortsat kunne oparbejde gæld. Forsøg at leve for et rådighedsbeløb, svarende til det rådighedsbeløb man får ved gældssanering. Så vil ægtefællen efterfølgende skulle betale den del af gælden, som du ikke får saneret. Så vil du ikke kunne opnå gældssanering. Ved det første møde hos skifterettens medhjælper skal du igen redegøre for personlige forhold. Læg et budget, og overhold det. Fast ejendom og gældssanering Hvis du ejer et hus, er det ikke et krav, at du sælger huset for at få gældssanering. Udarbejdelse af gældssaneringsforslag Det er også medhjælperens opgave at udarbejde et forslag til gældssanering, sammen med dig. Hvis der er specielle forhold som skal afklares, kan det tage endnu længere tid. Derfor er det vigtigt, at eksempelvis dit skattekort stemmer, så du ikke får ny restskat til Skat. Det er kun boligudgifter samt nogle bestemte udgifter til børn, som der kan gives fradrag for. Forslaget skal forelægges ved kreditormødet i skifteretten. Derfor er det meget vigtigt at du rådfører dig med en gældsrådgiver, advokat eller revisor inden du søger om gældssanering. Du vil - i hvert tilfælde i starten - lede forgæves efter en prisliste. Medhjælperens job er IKKE at rådgive dig, men at sikre at skifteretten får alle de oplysninger der er brug for. din indledte gældssaneringssag. Eksempelvis moms eller skattegæld, som du ikke har sørget for at få betalt. Hvis du ikke møder op til det indledende møde, vil Skifteretten også afvise din ansøgning. Du skal huske på, at medhjælperen er skifterettens medhjælper, og ikke din. Typisk er medjælperen en advokat. din gæld til kreditorerne. Man kan ikke eksempelvis vælge at noget gæld ikke skal saneres. Denne er nok en af de væsentligste årsager til, at gældssanering nægtes. Er du kommet ud i uoverskuelig gæld, kan det være fristende at overveje en gældssanering. Her vil medhjælperen fremlægge dit forslag til gældssanering. Hvis du har foretaget risikable investeringer, i stedet for at afdrage på gæld. Få styr på dine skatteforhold. Statstidende er offentligt tilgængeligt på nettet, og alle vil kunne se, at der er indledt gældssanering. En stor del af gælden er opstået som følge af strafbare forhold Du har undladt at afdrage på din gæld, selvom du har haft mulighed for det. Hvis dine boligudgifter overstiger, det som skifteretten anser for rimelige boligudgifter, vil de kunne stille krav om, at huset sælges, for at du kan få gældssanering. sneboldmetoden til at få styr på din gæld. Gæld opstået ved forbrug kan IKKE gældssaneres. Møde hos Skifterettens medhjælper Når medhjælperen bliver udpeget, vil han indrykke en annonce i Statstidende. Både du og kreditorer kan iøvrigt anke afgørelsen.

Så må du i stedet vente, til du kan opfylde kravene. Hvis dit hus er til salg, vil du også skulle vente, til det er solgt, før du søger om gældssanering. Dels for at få vurderet, om der overhovedet er mulighed for at du får gældssanering, og dels for at du får de bedste muligheder for det. Skifteretten lytter naturligvis til kreditorernes indvendinger, men det er alene skifteretten der afgør, om der skal tilkendes gældssanering eller ej.

- Lynhurtigt, ultrastabilt og billigt.

. Det kan være de har viden, som ikke er blevet fremlagt, eller blot er generelt utilfredse med ikke at få hele deres tilgodehavende. Du vil få en begrundelse fra skifteretten for, hvorfor du ikke får gældssanering, og ofte kan du få at vide, hvornår du igen vil kunne søge om gældssanering. Det eneste der undtages fra en gældssanering er sikret gæld. Se Fødevarestyrelsens smiley-rapporter:. Det kan være fordi din gæld ikke er gammel nok, fordi der er gæld fra forbrug eller lignende. Har du derimod fået gæld, for eksempel ved fejlslagen virksomhedsdrift, salg af fast ejendom med tab eller lignende, er der gode chancer for at få en gældssanering, hvis du ellers opfylder betingelserne. Ved kreditormødet vil du højst sandsynlig få at vide, om der tilkendes gældssanering eller ej. Som nævnt ovenfor, vil du ikke kunne opnå gældssanering, hvis en stor del af din gæld er forbrugslån. Medhjælperen er skifterettens mand, og skal sørge for at alle emner bliver belyst. Du kan læse mere om forløbet med gældssanering længere nede på siden. Så vil man måske afvise at give gældssanering. Du har handlet uansvarligt i økonomiske forhold. Herunder forsikringer, licens, a-kasse og fagforeningsudgifter, mad, tøj, ferie osv. Hvilke typer gæld kan saneres Der er som sådan ingen grænser for, hvilke typer gæld der kan gældssaneres. Rådighedsbeløbet skal til gengæld dække over alle tænkelige udgifter. Omvendt, hvis du får mindre i løn, eller på anden måde kommer i økonomiske problemer, skal du stadig indbetale det fulde beløb. 5 gode råd: Sådan får du en billig sommerferie. Forsøg at få en aftale med Skat. Du vil blandt andet automatisk blive registreret i RKI, når annoncen indrykkes. Du bør så tage skridt til, at sikre at du på et senere tidspunkt kan få gældssanering. Hvis du har stiftet gæld med henblik på forbrug. At få afvist gældssanering er ikke verdens undergang – Men der ligger hårdt arbejde forude, for at du kan søge om gældssanering på et senere tidspunkt Hvis du nægtes gældssanering vil du igen være jaget vildt af dine kreditorer. Derfor er det meget vigtigt, at du svarer på alle punkter, så godt du kan. Leder du efter et kviklån til at finansiere din næste ferie, et nyt køleskab eller noget helt tredje?

Kommentarer