Fair-laan.dk Legatet

hvilket vil sige bygningskultur og akitektur. Hvad betyder kreditaftalen?. Legatet tildeles forskere, studerende og tidligere studrende på danske og udenlandske uddannelsesinstitutioner. Sygekassernes Helsefond - For ældre og fysisk handicappede - Forskning inden for sociale og sundhedsmæssige område m.m. For at kvalificere sig som ansøger skal man skrive et essay, som besvarer spørgsmålene: Hvorfor ansøgeren mener, at denne fortjener legatet. Primært i det syddanske område såsom støtte til ungdomsarbejde som fx spejderbevægelser og sportsklubber. til nordiske studerende, der skal på udveksling som en del af deres uddannelse. Støtter det såkaldt 'byggede miljø'. Bodil Pedersens Fonden Yder økonomiske støtte til kulturelle, videnskabelige og humanitære formål. Kun uddeling i april måned. Støtte til sociale og humanitære projekter. Fortrinsvis til kendte almennyttige foreninger. Der uddeles ikke til rejse-, fritids- og kursusaktiviteter.

Socialt udsatte unge og etniske minoritetsgrupper har særlig prioritet. Giver ikke generel støtte eller støtte til byggeprojekter. Otto & Gerda Bings Mindelegat Sociale formål c/o Bech-Bruun Dragsted Adv. Fonden støtter: - Samarbejde og kulturelt samvirke mellem Danmark og de skandinaviske lande - Danske søfarende ved støtte af uddannelse, kirkelige institutioner og sømandshjem. Kan ansøges af sportsudøvere og studerende, som støtte til træningsophold i udlandet. Fair-laan.dk Legatet. Sikrer landskabelige værdier og flora og fauna. Carlson og Hustru Camilla Carlsons Legat Uddeling af legatportioner til almenvelgørende og almennyttige formål. Fairlån Legatet går til en studerende med drømme om udlandsophold, iværksætterdrømme, frivillige projekter eller andet, som kræver midler at opnå. Hvordan kan jeg låne i dag?. Medvirker til opretholdelse af balance mellem jagtinteresse og hensyn til dyr. Tips- og Lottomidlerne til Friluftslivet støtter aktiviteter, som forbedrer befolkningens muligheder for at opleve og forstå naturen. Aktiviteter med sociale, humanitære og velgørende formål. Jyllands-Postens Fond Aktiviteter, projekter og matierel til sociale foreninger og organisationer. Kan gives til enkeltpersoner og organisationer. Det Kriminalpræventive Råd Kan yde støtte eller konsulentbistand til projekter med et kriminaltpræventivt sigte. Beregning på lån fra Leasy. Lån penge som arbejdsløs. Udover den årlige uddeling af scholarship, ydes der IKKE støtte til enkeltpersoner. Hvordan ansøgeren mener, at udvekslingsopholdet vil have en gavnlig effekt på de globale relationer i Norden. Støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål

Kommentarer