Find supplement til SU

Børnetilskud - - Din indgang til det offentlige

. Hvis du er flyttet til Københavns kommune fra en anden kommune, hvor du har fået integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, skal du nu søge om hjælp på ny. Engangshjælpen udbetales forud og udbetales fra tidspunktet for ansøgningen og frem til første udbetaling af din integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp. Når fristen for partshøringen er udløbet, træffer vi en afgørelse om tilbagebetaling. Du skal derfor møde op i et af Københavns jobcentre og melde dig ledig. Hvis du derimod er uenig med os, skal du tage kontakt til os enten pr. Du får at vide, hvilken afgørelse vi har tænkt os at træffe, og hvilke oplysninger vi lægger til grund for det. Der er til gengæld gode muligheder for at få SU, hvis praktikken er ulønnet og samtidig meritgivende i forhold til din uddannelse.Det er godt at undersøge forholdene grundigt på forhånd, for tit kan det være svært at få tid til andet arbejde under praktikken.  Praktik Husk at undersøge, om du kan få SU og SU-lån, hvis du får løn under din praktik. Men den er ofte skrøbelig og kan ramle, hvis der f.eks. Se her, hvordan du kan lægge puslespillet, så du undgår for meget studiegæld eller  at skulle betale SU’en tilbage. Hvis du har tjent for meget! Det er nemt at oprette en pensionsopsparing. Du skal ikke betale skat af penge, du låner, men du skal naturligvis betale dem tilbage igen – med renter. Folkeskole og gymnasial uddannelse er ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse. Du kan læse mere i Uddannelsesministeriets pjece, som hedder Tænk før du låner. Det er Opkrævningsafdelingen, som står for selve tilbagebetalingen. mail indenfor den frist der står i brevet. Du skal være opmærksom på at engangshjælp er skattepligtig, men du skal ikke betale ATP af den. Du kan ikke få udbetalt særlig støtte til høj husleje eller høje forsørgerudgifter som supplement til engangshjælpen. Rådgiveren kan hjælpe dig med at få overblik over situationen og kan mange gange foreslå løsninger, som du ikke selv er opmærksom på.

Veganer eller vegetar – Lær forskellen og se vores nye.

. Find supplement til SU.  Hvis økonomien ramler En SU-økonomi behøver ikke være dårlig. Når du søger integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp foretager vi automatisk en vurdering af, om du er berettiget til engangshjælp i forbindelse med behandlingen af din ansøgning. Hvis du har spørgsmål om din SU, kan du få svar på SU-kontoret på dit uddannelsessted. Vil du klage, står der i det brev du har fået med afgørelsen, hvordan du gør. Beløbet er anderledes i måneder, hvor du fravælger SU eller er i lønnet praktik.  SU Du får højst sandsynlig SU, hvis du er studerende i Danmark. Når SU-lånet skal betales tilbage… Tilbagebetalingen begynder i januar ét år efter, at du er færdig med din uddannelse. Sådan kombinerer du SU, job og lån Hvis du er studerende og bor ude, så består din økonomi groft sagt af tre brikker: SU, SU-lån og studiejob. Når du har tilbagebetalt uddannelses- eller kontanthjælpen, vil SKAT regulere den for meget indbetalte skat. Har opbrugt retten til dagpenge og/eller arbejdsmarkedsydelse, kan du måske modtage kontantydelse.  Læs mere om reglerne for kontantydelse her. Hvis du er enig i, det vi skriver i brevet, skal du ikke gøre noget. Ung Økonomi – vi er her for at gøre det nemt Som du kan se, behøver økonomi ikke være kedeligt, men ofte kræver det lidt sparring. kommer en stor, uventet regning. I partshøringsbrevet står der, hvordan du skal kontakte os.  Vi træffer en afgørelse i din sag efter partshøringsfristen.  Vi sender partshøring og afgørelse til din Digital Post. Derfor er det en god ide kun at tage SU-lån, hvis du rent faktisk har brug for de ekstra penge.Hvis du tager studielån lige fra starten, kan det være svært at holde op igen, fordi du indretter din økonomi på de ekstra penge. Du kan dog være berettiget til hjælp til nødvendige enkeltudgifter. Du betaler ikke skat af SU-lån. Derfor har Danske Bank et helt hold af Ung rådgivere som kan sparre og svare på alle de spørgsmål, der har med Ung økonomi at gøre. Derfor er det super vigtigt, at du løbende holder øje med, hvor meget du tjener. Din praktikløn tæller også med i dit fribeløb, som dog er større de måneder, hvor du er i praktik. Det er fx denne afdeling, du skal kontakte, hvis du ikke kan tilbagebetale beløbet på én gang.. Lønnen fra et studiejob er et rigtig godt supplement til SU’en, men hvis du tjener for meget, mens du får SU, skal du betale SU tilbage. Du skal som hovedregel ikke betale engangshjælpen tilbage. Kontakt en bankrådgiver, hvis du står uden penge eller ikke kan betale dine regninger – meget gerne så snart problemerne opstår.

Først når du har meldt dig ledig i jobcentret, kan du søge om integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp hos Ydelsesservice. Du kan læse mere, og søge om at få SU, på SU.dk. Et tilbagebetalingskrav vil altid være brutto,  før skat, da uddannelses- og kontanthjælp er skattepligtig. Beløbet som du må tjene kan ændre sig, og vi henviser derfor til su.dk, hvor du altid kan se de helt opdaterede satser. Når du får integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, har du pligt til straks at meddele kommunen om enhver ændring i dine personlige og økonomiske forhold. Afdragene og antallet af år, du skal afdrage i, afhænger af lånets størrelse. Det er Ydelsesservice, der træffer afgørelse, om du skal betale din integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp tilbage. Hvordan bruges et rentefrit lån?. afhænge af din alder, dine forældres indkomst, om du er flyttet hjemmefra, og hvor du er i dit uddannelsesforløb. SU’ens størrelse kan bl.a.  Studiejob Cirka seks ud af ti studerende arbejder i fritiden. Danskernes lånevaner. Hvis ikke du giver os de rigtige oplysninger eller lader vær med at fortælle os det, skal du betale de penge tilbage du ikke er berettiget til.  Vi sender dig et partshøringsbrev, hvis vi konstaterer, at du har fået penge, som du ikke har ret til. Du får et brev med afgørelsen, hvor der også står hvordan du kan klage, hvis du ønsker det.  Hvis vi mener, at det er nødvendigt at foretage en anmeldelse til politiet vil det stå i brevet. Hvis vi får at vide, at du arbejder sort samtidig med, at du modtager integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, sætter vi en undersøgelse i gang

Kommentarer