Historien bag Danske Bank

EU’s toldunion indebærer, at EU har en fælles toldsats over for tredjelande, ligesom der ikke er toldmæssige restriktioner mellem medlemslandene. Det sker via en harmonisering af reglerne i alle EU-lande og gensidig anerkendelse af love mellem landene.  Det Indre Marked indebærer også fri bevægelighed for både varer, tjenesteydelser, kapital og arbejdskraft. Især umiddelbart efter et ”no-deal” Brexit er der risiko for kaos i lufthavne, havne og produktions- og distributionskæderne til og fra Storbritannien. Ved et hårdt, men velordnet Brexit, vil handlen mellem Storbritannien og EU blive reguleret af en frihandelsaftale, der kan dække mere eller mindre bredt. Den indebærer også et dobbelt toldregime, der skal eliminere behovet for grænsekontrol, og et stop for den frie bevægelighed af arbejdskraft. Chequers-planen er dog ikke populær hos hverken de britiske politikere eller EU, så der er stadig lang vej til en handelsaftale. Der skal to separate Brexit-aftaler på plads: En udtrædelsesaftale. Sådan får du dine feriepenge til at række længere. Målet med EU’s Indre Marked er at sikre fri handel i hele EU ved at fjerne told og andre handelsbarrierer. Historien bag Danske Bank.

Microsoft - Wikipedia, den frie encyklopædi

. Find billige lån uden renter. hårdt Brexit Der findes ingen præcis definition af hverken et blødt eller et hårdt Brexit, men en vigtig skillelinje er, om Storbritannien forbliver i EU’s Indre Marked eller ej. Det møder dog stor modstand hos Brexit-hardlinerne. Udkastet til udtrædelsesaftalen indebærer, at Storbritannien bliver i en toldunion med EU, indtil den fremtidige handelsaftale er forhandlet på plads. Brexit-ordbog Blødt Brexit vs. EU og Storbritannien kan udskyde Brexit-tidspunktet, hvis det ikke er muligt at nå i mål med en aftale inden for tidsfristen. Udtrædelsesaftalen skal på plads inden årsskiftet.

Sæsonkort - Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S

. Den britiske regering er stadig dybt splittet i EU-spørgsmålet. Den store knast i Brexit-forhandlingerne har længe været grænsen mellem Nordirland og Irland, der efter Brexit bliver en ydre grænse i EU.

Tophistorier Seneste nyt Seneste plus. I tilfælde af et ”no-deal” Brexit vil Storbritannien fra den ene dag til den anden overgå til at være et tredjeland i forhold til EU uden nogen samarbejds- og handelsaftaler med EU. Historien bag Danske Bank. Det er altså først her, at vi får endelig klarhed over, om det bliver et blødt eller et hårdt Brexit. En Brexit-hardliner er fortaler for et hårdt og konsekvent Brexit. Den såkaldte Chequers-plan er premierminister May’s forsøg på at finde et kompromis, der kan favne både EU-skeptikere og den fløj i partiet, som ønsker et fortsat tæt forhold til EU af hensyn til erhvervslivet. Chequers-planen lægger op til, at Storbritannien bliver i EU’s Indre Marked for varer, men med reduceret adgang for tjenesteydelser af hensyn til Storbritanniens suverænitet. Hvis Storbritannien deltager i en toldunion med EU efter Brexit, betyder det, at Storbritannien ikke selvstændigt vil kunne forhandle told- og handelsaftaler med tredjelande, da de vil være bundet af EU’s regler. Anmeldelse af Nordisk Lån. Udtrædelsesaftalen sætter de overordnede rammer for det fremtidige handelsforhold, men de konkrete detaljer skal først forhandles på plads efter Brexit. Blandt de mest fremtrædende Brexit-hardlinere er tidligere udenrigsminister Boris Johnson, tidligere Brexit-minister David Davis, miljøminister Michael Gove samt Jacob Rees-Mogg, der er konservativt medlem af det britiske parlament. Samhandel vil blive besværliggjort af told og grænsekontrol, ligesom der vil være både praktisk og juridisk usikkerhed. Hvis det ikke lykkes at lukke en udtrædelsesaftale, opstår det frygtede ”no-deal” scenarie. En aftale om det fremtidige handelsforhold med EU

Kommentarer