Hvad er en kreditor?

Vi fortæller alt du bør vide som kreditor og gør det nemt for dig som kreditor at køre inkasso - professionelt, effektivt og billigt. Kom gratis i gang.

Hvad er en debitor? - Iværksætter Debatten Amino

. En kreditor kaldes også en fordringshaver. Kreditoren er den, der har ‘noget til gode’. Læs med i denne artikel og bliv klogere på, hvad en kreditor er og. Dit budget og myter.

Herved menes en tvungen opløsning af et selskab f.eks.

Hvad er debitor? Få svaret her. -

. Hvad er en kreditor. En kreditor er en leverandør, som har et tilgodehavende hos en virksomhed. Omvendt er en debitor en kunde, som en virksomhed har et tilgodehavende hos. Man er normalt insolvent, hvis man ikke kan betale sin gæld til tiden og den manglende betalingsevne ikke kun er midlertidig eller skyldes andre forhold, f.eks. utilfredshed med et udført arbejde. Hvad er en kreditor. som følge af manglende regnskabsaflæggelse, manglende lovpligtig ledelse eller revision eller hvis selskabet har tabt sin kapital.

Kommentarer