Indskudslån: Find lån til indskud her

Hvis du bor i et enkeltværelse, skal du tilbagebetale lånet i løbet fem år. Du har ikke afviklet gæld på et tidligere beboerindskudslån.

Borgerservice | Slagelse Bibliotekerne

. Borgerservice Borgerservice i Slagelse Kommune er rykket fysisk ind på bibliotekerne i Slagelse, Korsør og Skælskør og hedder nu Slagelse Biblioteker & Borgerservice. Selv om din husstands indkomst er højere end den fastsatte grænse, kan kommunen alligevel yde beboerindskudslån eller garantere for lån. Kontakt kommunen, hvis du vil vide mere om lån til beboerindskud Lånet er til hele beboerindskuddet. Som hovedregel skal du ikke betale renter og afdrag på lånet de første fem år af låneperioden.. Den britiske beslutning om at forlade EU betyder, at Storbritannien ikke længere vil være et EU-land.

Kommunen skal så genvurdere sin afgørelse inden fire uger, fra de har modtaget din klage. Disse lån kan ydes, uanset hvornår boligen er taget i brug. Et andet eksempel er, hvis du allerede bor i en tilfredsstillende bolig i samme kommune eller byområde. Der kan ydes lån til både lejligheder og enkeltværelser. Dette vil typisk være tilfældet, hvis du har tilstrækkelig formue til at betale indskuddet, eller hvis din indtægt kun rent midlertidigt ligger under indkomstgrænsen. Se dine muligheder for at optage mikrolån på Fairlån. af den til enhver tid værende restgæld. Kommunen bestemmer selv, i hvilke tilfælde kommunen vil yde et frivilligt lån. Flytter du til en anden kommune, kan du søge beboerindskudslån i din nye kommune.

Fanø Kommune

. Kontakt kommunen, hvis du vil vide mere om tilbagebetaling af lån til beboerindskud. Vær opmærksom på at Pas & Kørekort har andre åbningstider end Bibliotek & Borgerservice. Dette kaldes ’frivillige lån’. Når du flytter fra din bolig, skal boligorganisationen tilbagebetale beboerindskuddet til kommunen, som herefter afregner beboerindskudslånet med dig. Kontakt kommunen, hvis du vil vide mere om lån til beboerindskud. Kontakt kommunen, hvis du vil vide mere om afslag på ansøgning om lån. Ud over almene boliger kan der ydes lån til nogle nærmere bestemte boligtyper til ældre og handicappede. Kommunen kan give afslag på din ansøgning om lån til beboerindskud, selvom din husstands indkomst ligger under grænsen. Lån til beboerindskud bliver udbetalt direkte til boligorganisationen. få betydning for den fri bevægelighed mellem Storbritannien og EU-lande. Indskudslån: Find lån til indskud her. Der er dog særlige tilfælde, hvor du alligevel ikke skal have afslag, selv om du ikke har afviklet gælden. Det kan ske i forskellige tilfælde: Efter kommunens samlede vurdering har du ikke behov for lånet. Det får konsekvenser på en lang række områder. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen. flygtninge og for unge uddannelsessøgende i almene boliger, der bor i en fælles lejlighed. Når de første fem år er gået, begynder forrentningen af lånet, og du skal begynde at betale lånet tilbage over en periode. Du kan ikke søge om lån, hvis du flytter i en almen ungdomsbolig uden selvstændigt køkken. Der er endvidere en række særlige regler for bl.a. Kommunen har således som udgangspunkt pligt til at yde et nyt beboerindskudslån, selv om du ikke har afviklet gæld fra tidligere beboerindskudslån, hvis du er blevet sat ud af boligen på grund af betalingsmisligholdelse eller hvis du er truet af udsættelse. Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Læs mere og selvbetjeningsløsninger Ansøg om lån eller garanti for lån til beboerindskud Du kan søge kommunen om lån til beboerindskud, hvis du flytter i en almen bolig. kunne få råd og vejledning samt hjælp til digital selvbetjening, fritagelser for digital post samt undtagelser i forhold til Udbetaling Danmarks opgaver. Herudover kan du ansøge om pas, kørekort, knallertkørekort og indskudslån. Lejen overstiger halvdelen af din husstandsindkomst. Hvis du har behov for at møde personligt op hos borgerservice, finder du os fremover på bibliotekerne

Kommentarer