Kort om RKI

Få en oversigt fra RKI som viser, hvilke oplysninger vores register indeholder om dig.

Kviklån og SMS Lån

. Derudover kan du også blive registreret på grundlag af oplysninger fra Statstidende. Statstidende er Statens officielle medie for meddelelser til borgere, virksomheder og myndigheder. Kort om RKI. Alle har dog alligevel ret til at få aktindsigt - altså til at få at vide, om de er registreret eller ej. Søg råd og vejledning, f.eks. Nej, det er ganske gratis. Er sagen sendt til advokat eller inkasso, er det dem, du skal kontakte. offentlige myndigheder, den finansielle sektor og alle former for virksomheder, og så dem der stammer fra Statstidende. Forøg dit økonomiske råderum med et online lån til pensionister. Det er langt bedre end at lade stå til. Hvis du bliver registreret i Experians RKI register, får du automatisk svar pr. Du kan ikke se det skyldige beløb pr. Undgå "alternative lånesteder” – det kan hurtigt forværre din situation med øget gæld. Virksomheder, der ikke er kunder hos Experian, må IKKE advare med registrering i Experians RKI register. Vi henter selv oplysninger fra Statstidende og registrerer dem i henhold til Datatilsynets bestemmelser. Gør noget - Forsøg at få et overblik. Det vil sige, at den der bliver advaret med registrering ikke må være uenig i, at han/hun skylder pengene til den, der vil indberette. Der gælder dog andre regler for sletning af registreringer, der er foretaget på grundlag af oplysninger fra Statstidende. Måske kan du få lavet en betalingsaftale, og måske vælger de så ikke at indberette dig til Experians RKI register. Du kan altid sende en klage til Forbrugerservice. De oplysninger, vi registrerer fra Statstidende, drejer sig om konkurser, tvangsauktioner, gældssaneringer, rekonstruktioner og tvangsakkorder. I den sidste rykker skal skyldneren være blevet advaret om indberetning til RKI registret. Det vil sige, at sagen skal være behandlet i civilretten eller fogedretten, før de må indberette. Det værste er bare at lade stå til, det løser ikke problemet. Selvom vi gør alt for at sikre, at der ikke opstår problemer, er der alligevel sager, hvor nogen føler sig forkert eller uretfærdigt behandlet. SMS-lån – er lånet det rette lån for dig? Se dine muligheder her.. De bedste typer studielån. Registreringen bliver naturligvis slettet, så snart sidste afdrag er betalt. Hvis du er blevet registreret og bagefter indgår en betalingsaftale, kan kreditor vælge at slette registreringen, men er ikke forpligtet til det. Det kræver dog, at de er kunder hos Experian. Alle virksomheder, der har indgået en aftale med Experian, kan registrere deres skyldnere. Tal altid med den virksomhed eller person, som du skylder penge. Alle Experians kunder er også forpligtet til at følge de regler og vilkår fra Datatilsynet, som vi skal følge som kreditoplysningsbureau. Vi kigger altid objektivt på sagen, men hvis du er utilfreds med vores måde at behandle sagen på, eller vi fastholder registreringen, henviser vi til Datatilsynet, som behandler klagesager. På trods af navnet gælder loven både for registrering af personer og firmaer. Både privatpersoner og virksomheder får direkte besked ved hver ny registrering. Experian A/S er lige som alle andre kreditoplysningsbureauer underlagt lov om behandling af personoplysninger, kaldet Persondataloven, og Datatilsynet fører tilsyn med, at vi overholder loven. Alle har til enhver tid ret til at indbringe et spørgsmål eller en indsigelse. Experians kunder dækker stort set hele Danmarks erhvervsliv, det vil sige virksomheder, forretninger, banker, forsikringsselskaber og offentlige myndigheder.

. dags dato – Kontakt kreditor/advokat/inkassobureauet for beløbsstørrelsen. Forsikringsselskaber, penge- og realkreditinstitutter er underlagt Finanstilsynets regler, og det betyder, at de først må indberette til Experians RKI register, "når sagen kommer til offentligt kendskab". Din kreditværdighed vil dermed være påvirket, og du vil få svært ved at få kredit hos de virksomheder, der har adgang til Experians RKI register. Kontakt altid den, du skylder pengene, eller deres advokat/inkassobureau. Heller ikke selvom du overholder betalingerne. Du kan som privatperson få aktindsigt her på hjemmesiden eller du kan kontakte ForbrugerService. Overordnet er der to typer af registreringer, dem der stammer fra vores kunder, dvs.

Persondataloven kan læses på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk. Vær åben og ærlig om din situation. Offentlige myndigheder må også registrere skyldnere for at inddrive offentlig gæld. Registreringer står i max. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte vores ForbrugerService, der er parat til at hjælpe. Du kan ikke se slettede registreringer. Men det betinger selvfølgelig, at du overholder betalingsaftalen. Du får altid brev fra Experian med oplysning om, hvem der har indberettet dig, hvornår og hvordan registreringen bliver slettet. Hvis en anden person bliver registreret som dårlig betaler på din adresse, får det derfor ingen betydning for din kreditværdighed. Når du har betalt det fulde skyldige beløb til den, du skylder pengene, får Experian en afmelding fra kreditor, og registreringen bliver straks slettet. De fleste danske virksomheder og offentlige myndigheder kan søge efter privatpersoner eller virksomheder i Experians RKI register - og dermed se eventuelle registreringer. Hvis du betaler din gæld, bliver du selvfølgelig slettet med det samme. Forklar situationen kort og roligt og prøv at komme frem til en aftale. Når der søges i Experians RKI register, sammenholder systemet både navn og adresse, og det er altså kun den søgte person, der gives svar omkring. Du kan måske få en afdragsordning eller få eftergivet noget af gælden, hvis du betaler en del af gælden tilbage

Kommentarer