Læs meget mere om dine muligheder her.

Del afsnit Kopier dette link Når du er omfattet af funktionærloven, har du og din arbejdsgiver kan aftale en prøvetid på op til tre måneder efter første ansættelsesdag.   Denne fratrædelsesgodtgørelse har du dog ikke ret til, hvis du selv opsiger din stilling.

Funktionærloven | Læs mere om dine rettigheder

. Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie. Ansættelsesbevisloven stiller en række formelle krav til indholdet af din ansættelseskontrakt. Når du har modtaget din ansættelseskontrakt, skal du sikre dig, at det er de rigtige informationer, der er beskrevet i den.Hvis du har spørgsmål til din ansættelseskontrakt, er du altid velkommen til at kontakte fagforeningen Frie. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt. Den gældende eller aftalte løn, som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdets påbegyndelse, samt tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri, f.eks. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid. Funktionærloven sikrer dig en lang række forskellige rettigheder i dit ansættelsesforhold. Størrelsen af en mulig erstatning afhænger af dels hvor længe du har været ansat, dels hvor urimelig afskedigelsen er. Aftalen ender med en faktura til din kunde med et klik. Du kan se dine leverandører og de fakturaer som mangler at blive betalt. Dette følger af ansættelsesbevisloven.I din ansættelseskontrakt finder du eksempelvis dine rettigheder i forhold til arbejdstid, ferie og sygdom beskrevet. Det er vigtigt, at du har modtaget din ansættelseskon-trakt senest en måned efter din første arbejdsdag, og du skal altid være opmærksom på indholdet heri, da det danner grundlaget for din ansættelse. Er du i tvivl om begrundelsen for din opsigelse er saglig, kontakt da fagforeningen Frie. Endvidere skal der oplyses om lønnens udbetalingsterminer. Læs mere om e-Regnskab her Kunder Her kan oprettes nye kunder og du kan se din kundeliste. pensionsbidrag og eventuel kost og logi. Angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerer arbejdsforholdet. Varigheden af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne herom. Del afsnit Kopier dette link Opsigelsesvarsler ifølge funktionærloven I funktionærloven er der blevet fastsat minimumskrav til længden af opsigelsesvarsler. Læs mere om e-Regnskab her Medarbejder Medarbejder Under medarbejder rapporteres medarbejdernes tidsforbrug. Hvis der er tale om overenskomster eller aftaler indgået af parter uden for virksomheden, skal det endvidere oplyses, hvem disse parter er. Du kan se dine kunder, og de fakturaer som de ikke har betalt. Del afsnit Kopier dette link Usaglig opsigelse Vælger din arbejdsgiver at opsige dig har du, hvis du er omfattet af funktionærloven, krav på begrundelse på, hvorfor din arbejdsgiver har valgt at tage denne beslutning. Læs meget mere om dine muligheder her. Vi kan gennemgå din ansættelseskontrakt med dig, og vi kan ligeledes rådgive dig om, hvad der skal være anført i den. Indbakke I indbakken skal du godkende alle dine bilag. Det er indgående fakturaer, udlæg fra mobiltelefonen, lønninger, salgsfakturaer og rykkere. Du styrer dine sager med tid og forbrug af materialer. Dette kaldes en kontraopsigelse, og det kan give dig ret til en fratrædelsesgodtgørelse. En rimelig begrundelse kan både relatere sig til dit ansættelsesforhold og virksomhedens forhold, fx hvis det er nødvendigt for virksomheden at nedskære omkostninger eller omstrukturere. Dit opsigelsesvarsel er afhængigt af, hvor længe du har været ansat i virksomheden. Herunder kan du se, hvor lang tids opsigelsesvarsel, du har på baggrund af din ansættelsestid.  Læs mere om opsigelsesvarsler. Arbejdsstedets beliggenhed eller i mangel af et fast arbejdssted eller et sted, hvor arbejdet hovedsagelig udføres, oplysning om, at lønmodtageren er beskæftiget på forskellige steder, samt om hovedsæde eller arbejdsgiverens adresse. Læs mere om e-Regnskab her Aftaler Under aftaler laver du et tilbud, som bliver til en aftale. Det kan du bruge et Vivus lån til. Det har derfor ingen betydning for dit krav, om du går på pension eller fortsætter i et andet job.Fratrædelsesgodtgørelsen udgøres af din månedsløn inklusive arbejdsgiverbidrag til pension og skattepligtige goder som telefon, internet og fri bil. Den eneste undtagelse er, hvis du siger op efter at være blevet opsagt af din arbejdsgiver. Hvis I vælger at lave en aftale om prøvetid, skal dette fremgå af din ansættelseskontrakt. Del afsnit Kopier dette link Fratrædelsesgodtgørelse som funktionær Hvis du bliver opsagt efter at have været ansat i uafbrudt i en årrække, kan du have ret til at modtage en fratrædelsesgodtgørelse fra din arbejdsgiver. e-Regnskab håndterer bl.a. Her laves løn til medarbejderne og du følger udbetaling af kørselsgodtgørelse, udlæg via mobiltelefonen, sygdom og ferie. Er der ikke aftalt et gensidigt opsigelsesvarsel, kan du i prøveperioden sige op med en dags varsel. Læs meget mere om dine muligheder her..

How-to: Få Freebet på Oddset | Danske Spil

. Det kan eksempelvis være i forhold til sygdom, ferie og opsigelse. Del afsnit Kopier dette link. Eftersom der ikke er tale om løn, optjener du ikke feriepenge af fratrædelsesgodtgørelsen.Fratrædelsesgodtgørelsen beskattes efter reglerne i ligningsloven. Læs mere om e-Regnskab her Økonomi Her følger du dit din økonomi, Du kan se din balance og på de enkelte konti, kan du se dine udgifter og bilag. Du kan bruge vores planlægger til at holde styr på dine medarbejdere. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse.

Hvis du er ansat som funktionær på din arbejdsplads, er du omfattet af den såkaldte funktionærlov. Hvis du har været ansat i minimum et år i virksomheden, skal begrundelsen endvidere være saglig, og du har du krav på at modtage erstatning, såfremt din opsigelse ikke hviler på en rimelig begrundelse. Den skal indeholde oplysninger om: Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori. Kortfristede lån

Kommentarer