Lån af familie og venner: Fordele og ulemper

Långiver kan til enhver tid kræve gælden indfriet uden varsel. »De unges store problem er, at de ikke er kreditværdige, og hvis de endelig får lov at låne, er det dyrt. Lånet forfalder til fuld indfrielse ved långivers død. Et godt alternativ kan være at låne barnet penge til selv at stå for købet. Han påpeger, at familielån er mest udbredt i forbindelse med køb af andels- lejligheder, da modellen med forældrekøb kun kan anvendes ved ejerlejligheder. Det forudsætter, at der reelt er ydet et lån, og at lånet er ydet med lige store bidrag fra hver af forældrene. Og der er det ofte sådan at købsprisen ofte er tæt ved dobbelt så høj som den offentlige vurdering. Beløbet skal derfor reelt udbetales til børnene, der så kan anvende det til at afdrage • det er en god ide altid at kunne dokumentere overførsler f.eks via bankudskrifter. i rente og op,« siger Mogens Brask. Nu har jeg dog fået at vide, at der skal foretages en faktisk pengeoverførsel. Du kan dog spare dig selv for meget besvær, nervøsitet og måske uvenskab, hvis du vælger at tage et almindeligt forbrugslån og ikke blander penge og personlige relationer sammen. _________________________, skriver kr.

Ferratum kredit → Lån kr. Rentefri og gebyrfri i 30 dage.

. Du kan vælge enten selv at udfatte lånedokumentet, men det er også muligt forskellige steder online for få hundrede kroner at købe en formular, der blot skal udfyldes. Man må gerne aftale, at der skal betales renter på lånet. Søgsmål, der vedrører dette gældsbrev, kan – såfremt kreditor ønsker det – anlægges ved retten i den retskreds, hvor kreditor har bopæl. Man kan altid aftale, at der skal betales renter, selv om det populært kaldes et rentefrit familielån. Låntager kan til enhver tid indfri gælden helt eller delvist uden varsel. Lånet skal herefter nedskrives til kr. Og ifølge Henning Boye Hansen behøver det ikke være en gavebod. Der skal være tale om et REELT gældsforhold. Lån af familie og venner: Fordele og ulemper. Selve lånedokumentet behøver ikke at være avanceret på nogen måde. Venner og familie har ofte svært ved at opkræve renter, og derfor bliver et lån normalt opfattet som en tjeneste i stedet for en handel, hvor de sælger en service. »Har man nogle midler tilovers som forældre, er det en klar fordel for den unge med et familielån frem for et banklån, der typisk ligger fra fire pct. Derfor skal du aldrig låne af venner og familie Alle kan opleve at ende i en situation, hvor man pludselig skal bruge penge til en uforudset udgift. Desuden kan barnet ikke få boligsikring, hvis det selv står som ejer,« siger han. Men det gør de ikke, for gaven er ikke ydet. Der er ikke noget krav om overførsel af et beløb. Læs med her, hvis du vil vide, hvorfor du aldrig bør låne penge af venner eller familie. SKAT kan vælge at se på overførslen som en gave nærmere end et lån. Det mener seniorskattekonsulent Henning Boye Hansen fra revisionsselskabet BDO, der på denne tid af året modtager mange henvendelser om reglerne for forældrekøb såvel som familielån. Der bør oprettes og underskrives et gældsbrev. Man har som udgangspunkt meget frie tøjler for at bestemme, hvornår lånet skal betales tilbage igen. Så er der indgået en gyldig låneaftale. Nærværende gældsbrev kan helt eller delvist når som helst opsiges af kreditor. Kvittering for afdrag/eftergivelse skal skriftligt meddeles ved påtegning på nærværende dokument.

Kviklån -

. Sønnikke er flyttet hjemmefra og låner et par hundrede tusinde kroner rentefrit til at finansiere købet af en ny bolig, eller datteren låner penge rentefrit til at rejse i et år. Der findes adskillige skabeloner til gældsbreve på nettet, som kan downloades både gratis og mod betaling. På grund af to ting er det meget vigtigt at huske et underskrevent lånedokument mellem långiver og låntager: Familie er familie, men familie kan også blive uvenner. Her er der også muligt at bestemme, hvor meget der skal betales per måned eller per år, og hvornår betalingerne starter. Tværtimod er det en gangske enkel måde at købe lejligheden som forældre til f.x. Dette gældsbrev underskrives i et originaleksemplar, som opbevares af långiver og en kopi som opbevares af låntager. Det er en forudsætning, at långiver til enhver tid kan kræve hele restgælden indfriet med kort varsel – f.eks. Desværre er dette ikke altid muligt, og det kan give anledning til mange negative følelser i forhold til de lånte penge. Betales gælden ikke straks efter påkrav, kan beløbet uden domserhvervelse inddrives på baggrund af dette gældsbrev ved eksekution, som ikke behøver at påbegynde på debitors bopæl. Den slags holder selvfølgelig ikke. Og det er jo en klar fordel, hvis man tror på stigende priser,« siger han. Altså er der mange penge at spare ved at låne pengene af en privat, har man en villig giver i et skattet familiemedlem eller lignende. Det er både dyrt og svært at finde en bolig i de større byer. NB! Det er IKKE nødvendigt at indsættelse bestemmelser om afviklingen af familielånet i gældsbrevet. Husk et underskrevent lånedokument Det er dog meget vigtigt ikke bare “over middagsbordet” at aftale et lån mellem hinanden. Debitor kan til enhver tid indfri gælden helt eller delvis uden varsel. Beløbet i ord:_______________________________________ Gælden er rentefri. Vælger du at låne fra venner eller familie, bør du altid lave en skriftlig aftale. Billige lån på nettet. Kreditor kan til enhver tid kræve gælden indfriet uden varsel. Dette beløb stiger visse år! Påtegningen skal naturligvis være dateret, og hvis De vil være på den sikre side, kan De jo anmode to vitterlighedsvidner om at overvære, at De underskriver og dermed bekræfte, at det er Deres underskrift. »Forældrekøb er en god mulighed, men i virkeligheden anbefaler vi, at man overvejer at lade barnet selv stå for købet enten med et helt eller delvist rentefrit familielån. kan man stille og roligt få kørt pengene over til barnet. et beløb stort _______________ danske kroner skriver i ord:_______________________ Gælden eller restgælden til enhver tid forrentes ikke. Du kan læse mere om jura på JUF.dk. Hvis du yder dine børn eller børnebørn et rentefrit familielån, må du under ingen omstændigheder udforme gældsbrevet på en sådan måde, at du forpligter dig til at yde låntagerne afgiftsfrie pengegaver i en årrække. Selv om det i folkemunde bliver kaldt et rentefrit familielån, kan det benyttes over for alle – og ikke blot den nærmeste familie. under ejendomsvurderingen. Normalt vil der være udstedt et gældsbrev fra barnet. at man indsætter et vilkår om, at man til enhver tid kan kræve hele restgælden indfriet med kort varsel, fx. Du bør eventuelt tage højde for denne situation i et testamente. TIP: Husk at lave en påtegning på gældsbrevet, hvor De gør opmærksom på, at De har nedskrevet fordringen med det beløb, som De afgiftsfrit kan forære Deres barn det pågældende år. Ofte vælger man denne løsning, fordi man kan få et gratis forbrugslån. Problemer med tilbagebetaling Et lån fra en ven eller et familiemedlem er ikke nødvendigvis problematisk, hvis man kan overholde lånets aftaler. Ejendomsmægler Mogens Brask, der er indehaver af Home Nordvest-Emdrup, oplever, at flere og flere kender til familielån – og ikke mindst muligheden for løbende at afskrive gælden. Man kan, blot skrive, at familielånet forfalder til indfrielse på anfordring. Denne vil man blive beskattet for. For selv om renterne i øjeblikket er lave, er gebyrerne stadig høje. Er beløbet over dette, og har man ikke et underskrevent lånedokument, kan man risikere at skulle betale fuld indkomstskat af lånet – ikke just tiltænkt. Drømmen om et gratis lån Det er næsten altid muligt at få et mindre forbrugslån i dagens Danmark, men alligevel er der mange, som foretrækker at spørge venner eller familie om hjælp. Der findes mange gode og billige forbrugslån på markedet i dag, så du behøver ikke betale en formue i renter. Det vil yderligere være Artiklen fortsætter: For mange unge mennesker, der enten er nye på arbejdsmarkedet eller måske stadig studerer, kan et lån fra forældrene desuden være eneste løsning, hvis drømmen om en ejer- eller andelsbolig skal realiseres. Udsigten til, at familiens unge står uden tag over hovedet ved studiestart, får derfor mange forældre til at træde til og købe en lejlighed, der så udlejes til barnet. Og husk gave-”finten”: Ønsker såvel du som barnets anden forældre – fx din ægtefælle – at give barnet en økonomisk fordel, anbefales det, at I hver især yder jeres barn et rentefrit familielån. Sørg altid for, at dokumenterne er forsynede med dato og begge parters underskrift. synes det er et fint illustrativt eksempel – og enig det opfylder formalia – og gode eksempler – må kunne bruges til dem der så ofte spørger om det emne. Hvis I er i tvivl om reglerne, kan det dog være en god idé at søge professionel rådgivning. Og det er næsten det bedste ved et familielån, at man sparer alle låneomkostningerne,« siger Henning Boye Hansen. Det betyder, at forældrene ikke må udleje andelen til barnet, ligesom der ikke kan opnås de samme skattefordele som ved et traditionelt forældrekøb. _________________________ danske kroner. I praksis kan det muligvis betyde, at man får et lån, som økonomisk er gratis, men lånet kan stadig have store omkostninger på et personligt niveau. Gældsbrevet skal være på anfordring – dvs. Sørg for at udarbejde et skriftligt gældsbrev, hvor det fremgår, at det er et rente- og afdragsfrit anfordringslån. Samtidig er det markant dyrere at låne penge til en andelslejlighed end til en ejerlejlighed, da man ikke kan få et realkreditlån. Man kan, som det også er gjort i det tidligere viste forslag, blot skrive, at familielånet forfalder til indfrielse på anfordring. Så tror ikke meget på det ofte er bedre at låne barnet pengene!. I din situation er der jo først givet dig et lån, og derefter får du gaven som en nedbringelse af lånet, hvilket er helt i orden. Husk at dokumentere denne eftergivelse! Man skal være opmærksom på, at restgælden forfalder til betaling ved din død. Nærværende gældsbrev kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse, jf. »Vi ser faktisk jævnligt, at forældre tager et billigt lån i deres egen friværdi og så låner pengene ud til børnene,« siger han.

Russisk milliardær tjener tykt på danskere, som lader …

. Er der ikke noget lånedokument, kan det pludseligt blive svært for den ene at bevise, den anden skylder penge, hvis denne nægter det. Gældsbrevet kan danne baggrund for fuldbyrdelse uden opnåelse af dom. En sådan formular vil være ganske vandtæt juridisk, hvilket er præcis, hvad der er brug for. Der findes mange forskellige forbrugslån på det danske marked, men alligevel er der mange, som først går til venner eller familie for at spørge om hjælp. Juridisk har du en gæld til din far. Der skal være tale om et reelt gældsforhold. Dette kan nemt give anledning til uvenskab, mens man kan også risikere, at lånet bliver elefanten i rummet, som ingen tør nævne. Der er efterhånden rigtig mange, der kan skrive under på, at det er en dårlig idé at låne fra eller til personer, som man har et personligt forhold til. Denne løsning har fordele, men der er også mange ulemper. Dette gældsbrev kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse, jfr. ALTSÅ: Gældsbrevet kan danne baggrund for fuldbyrdelse uden opnåelse af dom. Man skal dog huske, at der ikke er nogen skattefordel for forældrene ved at gøre det på denne måde, da man ikke kan benytte virksomhedsordningen til at udleje boligen til barnet. Man skal være opmærksom på, at restgælden forfalder til betaling ved din død. SVAR: Du skal ikke være urolig. Forældrene kan hver især yde en årlig gave på pt.

Der er udgifter forbundet med et forbrugslån, men til gengæld får du lov at låne penge fra en uvildig udlåner, som ikke blander sig i din privatøkonomi, mens du betaler lånet tilbage. i skat, hvis boligen er steget i værdi.. Ønsker såvel du som barnets anden forældre – fx din ægtefælle – at give barnet en økonomisk fordel, anbefales det, at I hver især yder jeres barn et rentefrit familielån. I mange andelsforeninger har andelshaverne nemlig bopælspligt. Der skal altså råde et REELT gældforhold. Sådanne lån ses oftest mellem familiemedlemmer. I så fald kan I enten skrive på bagsiden af gældsbrevet eller vedlægge et dokument, hvor der står, at långiveren har besluttet at eftergive f.eks. Hvis du skal låne af venner eller familie Hvis du skal låne penge af venner eller familie, er det en rigtig god idé, hvis du først tænker dig grundigt om. I så fald skal det fremgå af gældsbrevet, og begge parter har pligt til at oplyse det til Skat.

Regler om lån fra en ven? -

. I værste fald kan lånet blive så problematisk, at det ødelægger venskabelige forhold for altid. Har du spørgsmål til at låne penge rentefrit, er du velkommen til at stille det i en kommentar herunder. Jeg har i et dødsbo været ude for, at et gældsbrev var kvitteret flere år ud i fremtiden, det vil sige flere år efter at kreditor var død. Der er en risiko for uvenskab forbundet med lånet, så du bør overveje din beslutning grundigt. Nogle gange har jeg i dødsboer mødt arvinger, der kommer med ti gældsbreve fra afdøde og tror, at de så kan spare afgift. Hvis det lånte beløb ikke bliver betalt tilbage som aftalt, kan der især opstå problemer, hvis man bruger penge på ting, som virker unødvendige for långiveren. EN OPSUMMERING: Nedenfor følger et GRATIS forslag til oprettelse af et gældsbrev/anfordringslån/”rentefrit familielån” samt en del forklarende spørgsmål og svar. Der bør oprettes og underskrives et gældsbrev, som vist ovenfor. Der skal være tale om et reelt gældsforhold, hvor pengene overføres til låntageren

Kommentarer