Omkring Anna Finans

Det er dagleg meir enn tre millionar reisande i nettverket, noko som gjev nesten ein milliard passasjerar i året. Nettet har tolv liner, og blir stadig utvida. Nokre område er blitt gastronomiske senter, som Chinatown med sine mange kinesiske restaurantar, Brick Lane med mange bangladeshiske og Edgware Road med mange libanesiske og arabiske restaurantar. London er også ein multikulturell by der utanlandske næringsdrivande kan finne ein infrastruktur dei er fortrulege med, og som har eit skattenivå som er forholdsvis lågt, særleg for utanlandske organisasjonar og enkeltpersonar. Det finst også andre universitet, som Brunel University, City University, London Metropolitan University, Middlesex University, University of East London, University of Westminster og London South Bank University. Ein har spelt fotball i London sidan mellomalderen. Grunnskulesystemet er praktisk talt det same som i resten av England, med ei blanding av offentlege og private skular. Dette gjeld ikkje minst Natural History Museum, Science Museum, Victoria and Albert Museum og British Museum. Byen har fleire rugbylag i lågare ligaer. London gjekk over til ein hovudsakleg tenestebasert økonomi tidlegare enn mange andre europeiske byar; denne overgangen skjedde særleg i åra etter andre verdskrigen. Sikhane er meir spreidde, men finst særleg i austlege og vestlege bydelar. Engelsk er blitt eit lingua franca i internasjonal handel, som også i stor grad tek i bruk engelsk kontraktrett. I sistnemnde bydel finn ein Neasden Temple, eit av dei største hindutempla i Europa. Han skreiv dei første moderne fotballreglane i sin heim i Barnes. Dei fleste kristne i London er det først og fremst i namnet, då tala for deltaking i gudstenester er lågare enn i andre delar av landet.

Studentane blir knytt direkte til ei av desse mindre einingane. Den største moskeen er Baitul Futuh i Merton. I City of Westminster kan ein finne West End. London har vore scene i mange litterære verk. Mange stader avslørar restaurantar og butikkar kva etniske grupper som dominerer i området. William Shakespeare levde store delar av livet sitt i byen, noko også hans samtidige kollega Ben Jonson gjorde. Det består av tjue kollegi og fleire mindre institutt som har ein høg grad av autonomi. Cambridge Boat Race på Themsen mellom Putney og Mortlake. London er ein av musikkhovudstadane i verda, både innan klassisk musikk og moderne musikkformer. Meir eksklusive butikkar finn ein særleg i Knightsbridge, med Harrods som den mest kjende. Til slutt kan ein også nemne at kommunikasjonsstrukturen er svært godt utbygd. Dei tre mindre flyplassane Ashford, Biggin Hill og Northolt, har langt mindre trafikk. London har tradisjonelt vore dominert av kristendommen, og har mange kyrkjer; det er spesielt tett mellom kyrkjene i City of London. Mange av dei mest kjende britiske skodespelarane er utdanna ved ein av desse høgskulane. Særleg bydelane Tower Hamlets og Newham har mange muslimar. Westminster Abbey er formelt sett eit kongeleg kapell, men fungerer som ein «tredje katedral» for den anglikanske kyrka. Omkring Anna Finans. London er kjent for dei raude toetasjebussane, her i den klassiske utforminga. Jernbanetrafikken er fordelt på fjorten endestasjonar som er spreidd rundt i sentrum. Den britiske filmindustrien har vore sentrert omkring London, med større studio i Pinewood, Shepperton, Elstree og Leavesden, kort veg utanfor byen. London Film Festival blir halden kvart år i oktober. Dei største konsertarenaene innan moderne musikk er Earls Court Exhibition Centre og Wembley Arena. Erkebiskopen av Canterbury har setet sitt i Canterbury i Kent, men den offisielle residensen er Lambeth Palace i London. Innan klassisk musikk har byen fleire verdskjente konsertsalar og orkester: Det er to store operahus i London: Royal Opera House og Coliseum Theatre. London er ein av dei dyraste byane i verda å leve i, ved sida av Moskva og Tokyo. Illustrasjonen er frå Sketches by Boz. Det er fleire faktorar som har gjort London til eit så viktig økonomisk senter. Hans forvalting har likevel avgrensa kontroll over økonomiske forhold, og ingen kontroll over jernbanenettverket, bortsett frå jernbanelinene som utgjer London Overground. Det er også fleire kjente, meir intime salar, som Brixton Academy og Hammersmith Apollo. Det er også ei rekkje gatemarknadar, som Camden Market, Portobello Road Market og Borough Market. Svært mange filmar har handling lagt til London. John's Wood, Golders Green og Edgware. Dette området, som ligg rundt Leicester Square og Piccadilly Circus, er det viktigaste underhaldningsdistriktet i London, med mellom anna teatergata Shaftesbury Avenue og kultursenteret Covent Garden. Sistnemnde er den største, og blir rekna som ei av verdas travlaste lufthamner. Dette er meir enn ti gonger så høgt som andre regionar i England. På austkanten, særleg i Shoreditch og Hoxton, finn ein eit underhaldningsdistrikt med ein noko mindre eksklusiv karakter. Den anglikanske kyrkja har to katedralar, St. Medan dei fleste vel kollektivtilbod i det sentrale London, er det i ytre bydelar bilar som dominerer. Seks andre klubbar i London var med blant dei femti beste. Trooping the Colour i juni er ein militær parade med mykje pomp og prakt, i samband med den offisielle fødselsdagen til monarken. Det er også ei rekkje skular innan teaterkunst, som Central School of Speech and Drama, London Academy of Music and Dramatic Art og Royal Academy of Dramatic Art. Dei fleste andre kristne samfunn er også representert i London. Den store etniske spennvidda mellom folk i byen gir det resultatet at ein finn mat frå dei fleste av landa i verda. Som hovudstad for Det britiske imperiet hadde ein eit kontaktnett over heile verda som i stor grad er blitt halde vedlike og utvida. Omkring Anna Finans. Området rundt Charing Cross Road er kjent for å ha mange butikkar som sel moderne instrument og lydutstyr.

London – Wikipedia

. London har eit stort tilbod innan høgare studium, med ei rekkje universitet og høgskular. Buckingham Palace, noverande residens for det britiske kongehuset. Den to kilometer lange Upper Street i Islington har fleire barar og restaurantar enn noko anna gate i Storbritannia. Det er mange årvisse festivalar og hendingar. All transport i London er underlagd borgarmeisteren. Mange av musea i London er, i tillegg til å vere turistattraksjonar, også sentrale innan forsking. Attåt pendlar- og intercitytog har London også togsamband til Frankrike og Belgia. Den katolske kyrkja har også to katedralar i byen, Westminsterkatedralen og St. Oxford Street blir gjerne rekna som den travlaste handlegata i Europa. Docklands Light Railway er eit eige metrosystem med små, lette, førarlause togsett som særleg dekker det austlege London. London har i tillegg til kristendomen tydelege innslag av islam, hinduisme, sikhisme og jødedom. Charles Dickens sette London på det litterære verdskartet med mange ulike skildringar av byen. Notting Hill-karnevalet i august er ein gatefest av karibisk opphav. Tradisjonelle engelske pubar finn ein alle stader i byen. London har åtte lufthamner, der dei fem største er London City Airport, Stansted, Luton, Gatwick og Heathrow. Olympiaparken blei bygd i Stratford i Aust-London. Wimbledon Tennis Championships er eitt av dei mest kjende årlege idrettsarrangementa i London. Den mest populære idretten i London er fotball. I november held ein Lord Mayor's Show, ein fleire hundreår gamal seremoni i samband med utnemninga av ny overborgarmester i City of London.

Medarbejdere - Advokatfirmaet HjulmandKaptain

.

Island - Wikipedia, den frie encyklopædi

. Nære og gode tilhøve til USA og mange asiatiske land speler også ei rolle. Byen har, som det største urbane området i landet, vore sentral i utviklinga av britiske musikkstilar som drum and bass, , og. Pauls katedral og Southwark-katedralen. Hinduane er særleg synlege i Harrow og Brent. Undergrunnsbanen er spesielt godt utbygt i sentrum og i dei nordlege bydelane, medan ein sørover er meir avhengig av jernbanenettet. Ein finn også Royal Ballet og English National Ballet, som opptrer på Royal Opera House, Sadler's Wells Theatre og Royal Albert Hall. London har eit stort t-banenett, nemleg London Underground. Fleire av dei er kjende og tradisjonsrike stader, som Ye Olde Cheshire Cheese der Samuel Johnson var stamgjest og Pillars of Hercules som Charles Dickens nemner i ei av sine bøker. Eitt av dei fem største musikkforlaga i verda, EMI, har hovudkvarteret sitt i byen. Dei viktigaste cricketbanane er Lord's i St John's Wood og The Oval i Kennington. Med ei lengd på nesten to kilometer kan den også seiast å vere den lengste handlegata i verda. Ashford og Northolt har berre innanrikstrafikk, medan dei andre seks er internasjonale flyplassar. London blir rekna som ein av dei viktigaste musikal- og teaterbyane i verda. Din holdning til penge i 2018. Eit av dei største sikhtempela utanfor India, Sri Guru Singh Sabha Gurdwara, ligg i London. Wembley Stadium er den nasjonale fotballarenaen, og er også finalebane for FA-cupen og Challenge Cup. Det er også mange klubber utanfor ligaen. Rushtrafikkavgifta Congestion Charge blei innført for å minske personbiltrafikken i det sentrale London. London har også svært mange indiske restaurantar, med mattradisjonar frå alle delar av landet representert

Kommentarer