Privatlivspolitik

Når du opsiger eller melder dig ud af CPH Advantage, slettes dine personoplysninger. Dette kan gøres via MitDBU på web, eller via spillerapp’en Driblr samt via Fodbold app’en. CPH kan i særlige tilfælde, når det er nødvendigt, dele relevante oplysninger med danske myndigheder. CPH er ansvarlig for disse selvstændige aktørers evt. Her opfordrer vi til, at du selv går ind og retter dine stamdata, såfremt der sker ændringer i dine oplysninger. tidspunkt for anvendelse af CPH Airport Free Wi-Fi. Dine rettighederDu har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. indsigelser, bogføring mv. Administration og koordinering af talenthåndtering; f.eks. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Hvad kendetegner et akutlån?. Disse personoplysninger indsamles også via cookies og i nogle tilfælde beacons mv. Oplysninger, som CPH behandler oplysninger i forbindelse med nyhedsbreve, behandles, indtil du måtte framelde dig nyhedsbrevet. Formålet med behandlingen af oplysningerne er at gennemføre/administrere din aftale om/køb af parkering i CPH, samt til statistiske formål. Eksempelvis forestår CPH ikke check-in og boarding i Københavns Lufthavn, Kastrup. CPH bruger tillige disse oplysninger til at angive den estimerede ventetid, der oplyses i terminalerne og i CPH Appen. Ret til begrænsning af behandlingDu har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Analyser til brug for den fremtidige udvikling af dansk fodbold samt sundhedsfremmende og socialt ansvarlige tiltag. Opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende; f.eks. HENVENDELSER TIL CPH Som bruger af CPH har du naturligvis mulighed for at rette henvendelse til CPH, herunder eksempelvis i forbindelse med spørgsmål, klager eller lignende. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. Oplysningerne kan også blive brugt til at lave statistik over brugerne af CPH. svare på brugerundersøgelser. NYHEDSBREVE, KONKURRENCER OG UNDERSØGELSER Som bruger af CPH har du mulighed for at modtage diverse nyhedsbreve, deltage i vores konkurrencer og evt. retskrav kan fastlægges eller forsvares. I helt særlige tilfælde kan oplysninger videregives til private tredjeparter, eksempelvis forsikringsselskaber, i forbindelse med behandling af tvistsager. I denne forbindelse indsamles MAC-adressen ved brug af CPH Airport Free Wi-Fi, som dog straks anonymiseres og hashes. CPH behandler desuden oplysninger i forbindelse med screening og sortering af bagage. Håndtering af støtteforeninger/venner/sponsorer i klub eller unionsregi. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på www.dbu.dkFor øvrige forhold, henviser vi til din eventuelle klubs egen privatlivspolitik. på hjemmesider og i app’s. Det er vigtigt for os at understrege, at vi behandler dine personoplysninger på sikker og fortrolig vis. Brug af situationsbilleder taget i og omkring fodboldbanen både i dagligdagen og under turneringer/aktiviteter og offentliggørelse på websites, sociale medier og i app’s. CPH behandler alene oplysninger fra boardingkortet samt dato og klokkeslæt, men ikke dit for- og efternavn, og kan derfor ikke identificere dig ud fra de registrerede oplysninger. Optagelser fra TV-overvågning, som sker på CPH’s område, er omfattet af persondatalovens krav til opbevaring af optagelserne. De generelle vilkår for køb af produkter på CPH.dk/shop kan findes. Revidering af privatlivspolitikken Vi opdaterer vores privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. så vi kan sende relevant markedsføringsmateriale til dig, herunder i forbindelse med tilbud, kampagner og konkurrencer. CPH videregiver ikke de pågældende oplysninger. CPH vil alene videregive personoplysninger til CPH’s samarbejdspartnere, som er indsamlet som led i din bestilling af parkering, når dette er nødvendigt, herunder hvis du har bestilt afhentning eller ekstraydelser som service eller rengøring af din bil. Optagelser af samtaler i kundeservice foretages til varetagelse af Security og Safety hensyn. Relevante oplysninger kan, i det omfang CPH er forpligtet hertil, videregives til relevante offentlige myndigheder, herunder Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Miljøstyrelsen, og Politiet.

Om Vitec MV - Privatlivspolitik, Cookies.

. WEBSHOP - CPH.DK/SHOP I forbindelse med at du bestiller varer fra CPH.dk/shop behandler CPH og den til enhver tid værende operatør af TAX FREE butikken, som er dem du indgår aftalen med, oplysninger om dig og dit køb. De legitime interesser, som CPH søger at følge, er at bistå dig med at besvare din henvendelse. Opbevaring af dine personoplysningerVi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare disse personoplysninger. Behandling af dine personoplysningerI forbindelse med dit medlemskab i en klub og/eller din brugerprofil hos Dansk Boldspil-Union, behandler vi en række oplysninger om dig. Du har naturligvis ret til at tilbagekalde dit samtykke på et hvilket som helst tidspunkt. Hos Nordiclån kan du nemt og hurtigt få et forbrugslån.. I det omfang det er nødvendigt, videregiver CPH relevante personoplysninger til den til enhver tid værende operatør af TAX FREE butikken og andre samarbejdspartnere til brug for gennemførelsen af dit køb eller din reservation. Privatlivspolitik. afvikling af kurser, evalueringer og lignende, samt ved dommerpåsætning og evaluering af dommere og trænere generelt. Det drejer sig om datawarehouse firmaet Two Circles, som er beliggende i England. opkrævning og betaling af kontingent. I den forbindelse videregives alene oplysninger om det konkrete berørte individ. Oplysningerne gemmes alene for at give dig adgang til dine historiske bookingdata via din brugerprofil, bl.a.

. Administration af gaveindsamlinger og/eller donationer til finansiering af tiltag i klubberne. CPH vil i visse tilfælde videregive personoplysninger, som er indsamlet som led i dit forhold til CPH Advantage. Du har naturligvis ret til at tilbagekalde dit samtykke på hvilket som helst tidspunkt. Offentlige myndigheder, f.eks. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Indsigt i behandlede oplysninger i forbindelse med scanning af boardingkort kræver, at du giver CPH yderligere oplysninger, der gør det muligt at identificere dig, jf. Modtagere eller kategorier af modtagereVi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: Betalingssystemer med henblik på kontingent- og billetbetaling samt andre betalingsaktiviteter Evt. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os på e-mail: [email protected] Privatlivspolitik. Håndtering af turneringsadministration, herunder planlægning og afvikling af kampe samt registrering/offentliggørelse af holdkort, holdopstilling, kampfakta m.m. CPH indhenter ikke yderligere oplysninger. Hvis du har tilmeldt dig nyhedsbreve, købt billetter, deltaget i konkurrencer og lignende behandles dine personoplysninger i forbindelse med salgs- og markedsføringskampagner, såfremt du har givet dit samtykke hertil. behandling af personoplysninger. Udvikling og evaluering af spillere på højere niveauer; herunder fysiske tests, skader og lignende. Relevante oplysninger kan, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med konkurrencer, videregives til samarbejdspartnere, som forretninger, spisesteder, flyselskaber mv. Håndtering og administration af eventuelle klager og/disciplinærsager; herunder karantæner. PARKERING CPH indsamler oplysninger om dig i forbindelse med din anvendelse af parkeringsanlæggene i CPH. Dog kun såfremt du har givet os dit samtykke hertil. I sådant tilfælde behandles også dit CPR-nr. I forbindelse med, at du downloader og bruger vores CPH App, indsamler CPH en række oplysninger om dig, dit device og din anvendelse af vores app. Datatilsynet opfordrer til, at du altid først tager kontakt til den virksomhed eller organisation, som du mener udsætter dig for en behandling af oplysninger i strid med persondataloven. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationerVi overfører dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. CPH kan ved manglende betaling videregive oplysninger til vores inkassobureau. Herved følges alene med i antallet af personer, der bevæger sig gennem lufthavnen for at sikre, at der er nok medarbejdere klar og linjer åbne i eksempelvis paskontrollen eller Security og til statistiske og analysemæssige formål. Oplysninger, som CPH behandler i forbindelse med konkurrencer, behandles, indtil konkurrencen er afgjort og slettes herefter, med mindre andet fremgår af konkurrencevilkårene for den enkelte konkurrence. SECURITY, TV-OVERVÅGNING OG BAGAGE For CPH er sikkerhed vigtigt og med henblik på at opfylde de sikkerhedskrav, som CPH er underlagt, behandler CPH en række oplysninger om dig, når du anvender og færdes i CPH. De generelle vilkår for brug af CPH Airport Free Wi-Fi kan findes. For at opfylde disse forpligtelser anvender CPH tv-overvågning på CPH’s område. sådan at vi kan sende mere relevant markedsføringsmateriale til dig, samt til at sende dig målrettet markedsføringsmateriale via elektronisk post, push-beskeder eller andre teknologier. I særlige tilfælde og i forbindelse med en konkret sag kan oplysningerne opbevares i en længere periode. Udsendelse af spørgeskemaer/tilfredshedsundersøgelser om dit eventuelle medlemskab i en klub, din deltagelse i dansk fodbold og/eller ved deltagelse i andre sportslige og sociale aktiviteter i Fodboldfamilien. CPH behandler ikke oplysninger om dit for- og efternavn, og kan derfor ikke identificere dig alene ud fra de registrerede oplysninger. Hvor dine personoplysninger stammer fraPersonoplysningerne der behandles af din eventuelle klub indhentes alene hos dig og/eller af den forælder/værge, som har meldt dig ind i klubben. Oplysningerne nedenfor supplerer de generelle vilkår for CPH Parkering, som kan findes. CPH indsamler personoplysninger i denne forbindelse, men alene anonymiserede data. Administration af kursister i forbindelse med afholdelse af kurser/seminarer/eksaminer/studieture m.m. Det er derfor vigtigt, at du læser nedenstående igennem. Personoplysningerne opbevares som minimum så længe, du er medlem af CPH Advantage. Administration af trænere, instruktører og dommere; herunder koordinering af udvikling og uddannelse af dommere og trænere, f.eks. Orientering om aktiviteter i klubben samt i resten af fodboldfamilien; eksempelvis i nyhedsbreve og klubblad, afholdelse af sociale arrangementer og sportslige aktiviteter. Brug af portrætbilleder taget i og omkring fodboldbanen både i dagligdagen og under turneringer/aktiviteter og offentliggørelse på websites, sociale medier og i app’s. Oplysningerne nedenfor supplerer de generelle vilkår for CPH Advantage, som kan findes. I afvejningen af din interesse overfor CPH’s indgår tillige det faktum, at CPH alene behandler de oplysninger, du har indsendt til CPH. Klage til DatatilsynetDu har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. bank og forsikring Politiet - når vi indhenter børneattester Rådgivere som advokater og revisorer m.fl.

Hvis du er frivillig og/eller ansat - helt eller delvist i DBU-regi - behandler vi dine personoplysninger med hensyn til personale-, løn- og honoraradministration samt ved evt. CPH videregiver endvidere i nødvendigt omfang oplysninger til flyselskaber til brug for afregning i forbindelse med CPH Fast Track og CPH Express. Derudover registreres der cookies i forbindelse med din brug af appen, hvilket du kan læse om i CPH’s cookiepolitik, som du finder. CPH ADVANTAGE CPH indsamler oplysninger om dig som medlem af CPH Advantage. COOKIES OG WIFI - CPH Airport Free Wi-Fi CPH indsamler og anvender oplysninger om dig, når du anvender vores websteder og apps, samt det trådløse internet CPH Airport Free Wi-Fi i CPH

Kommentarer