Sådan får I drømmebrylluppet med et stramt budget

Vi har en løsning til dig, der ikke kan få gældssanering nu, men som gerne vil være gældfri snarest muligt. Du har herved pådraget dig gæld i form af bøde og erstatning. Du har fået nyt arbejde og kender endnu ikke din fremtidige lønindkomst. Du er lige blevet skilt, og huset er endnu ikke solgt. Du har ikke med rimelighed forsøgt at betale din gæld tilbage. Tag testen Eller du kan læse videre på denne side. Du har en god indtægt, og du har brugt den til at forsøde dit eget liv, mens du ikke har betalt af på din gæld.

Foreningstip: Sådan får du frivillige til at stå i kø for at hjælpe

. Der findes ikke nogen helt sikker “opskrift” på, hvordan man får gældssanering. Der vil dog blive lagt vægt på, hvor grov forseelsen er, den dertilhørende gælds størrelse og alder samt resocialiseringsforhold. Så kan du finde ud af, om vi kan hjælpe dig med en gældssanering eller finde en måske endnu bedre måde for dig til at blive gældfri på – én gang for alle. Du har handlet uforsvarligt i økonomiske anliggender Forklaring: Hvis det er selvforskyldt, at du er kommet i gældsproblemer, eller hvis du har stiftet gæld på et tidspunkt i dit liv, hvor du ikke kunne tilbagebetale, kan du få afslag. Du har stiftet ny gæld, efter din gældssaneringssag er indledt Forklaring: Alt gæld skal inkluderes i det endelige saneringsforslag. Hos os er det gratis at få en gældssamtale. Det kræver derfor indsigt i reglerne og skifterettens behandling af gældssaneringssagen, for at du får de bedst tænkelige muligheder for at få gældssanering. Omvendt kan der være forhold i din situation, der gør en gældssanering muligt, på trods af du ikke opfylder alle reglerne. Er du senere blevet fyret, anses det ikke som ”selvforskyldt” gældspådragelse. Du har taget et nyt lån for at afdrage på en gammel gæld – velvidende at du ikke ville kunne overholde det nye lån. Du kan tage vores test, og se om du kan få gældssanering. Vi beregner og forbereder et realistisk gældssaneringsforslag til dig. Selv hvis du ikke kan få gældssanering nu, kan vi sørge for, at du får det senere eller bliver gældfri på anden vis. Skifteretten vil netop sørge for, at det beløb du skal betale, er rimeligt og realistisk. Rådighedsbeløb og satser for gældssanering Rådighedsbeløbet er en meget vigtig del af en gældssanering. Selvom du opfylder alle kriterier på papiret, kan du komme til at “spænde ben” for dig selv ved at fejlinformere skifteretten. Få professionel hjælp til din gældssaneringsansøgning De mest almindelige afslagsårsager er: Din gæld er ikke håbløs nok. Derfor bør du ikke kun kende, men også forstå reglerne, hvis du vil have den bedste mulighed for at blive gældfri med en gældssanering. Sådan får I drømmebrylluppet med et stramt budget. Bemærk dog, at folk på bl.a. Du sælger din bil og indbetaler pengene på din pensionsopsparing. Du har haft rimelig mulighed for at afdrage på gæld, men først når du bliver pensionist, søger du om gældssanering. Har du stiftet forbrugsgæld, er det desuden bedre at have stiftet gælden på et tidspunkt, hvor din økonomi kunne bære det. Så selvom du ikke opfylder alle reglerne til gældssanering, kan der alligevel være forhold i netop din situation, der gør gældssanering muligt. Det er derimod skifteretten der afgør det. Hos DinGæld oplever vi endda, at vores kunder er blevet opfordret til at søge gældssanering af fogedretsdommere, erfarne bankfolk og revisorer, selvom de langt fra opfylder reglerne. Det er dog vigtigt, at du i mellemtiden forsøger at afvikle din gæld i et “rimeligt omfang”, da du ellers kan få afslag. Du får de allerbedste muligheder for at komme bekymringsfrit gennem din gældssaneringssag. Der er derfor kommet mange misforståelser, myter og fejlfortolkninger af loven, som gør det endnu sværere for dig at gennemskue. Loven er svær at forstå, så vi har omskrevet den og forklaret den. Med DinGæld får du en erfaren rådgiver, der kender og forstår reglerne, så du undgår lovens og rettens faldgruber. Lad os undersøge om gældssanering er muligt for dig. Vi sætter os ind i sagen, så ansøgningen bliver korrekt, og vi “klæder dig på”, så du let kan besvare skifterettens uddybende spørgsmål. Det skyldes, at under en gældssaneringssag vurderes din økonomiske situation som en helhed. forholdsvist i blandt alle dine kreditorer afhængigt af deres respektive gældsposters størrelse, da du ellers kan have forfordelt en eller flere kreditorer, hvilket også kan lede til afslag. Få professionel hjælp til din gældssaneringsansøgning Hvis ikke du kan få gældssanering nu, kan du vente til senere. Ekspertråd: Ovenstående kan også gøre sig gældende, hvis det vurderes, at du ikke med rimelighed kan få det til at hænge sammen i familien. Kommer der ny gæld efter sagen indledes, vil dine eksisterende kreditorer i princippet være dem, der betaler.

Lagförslag kan tvinga småskaliga vattenkraftsägare att betala 600 000 SEK för utredning av nytt tillstånd som krävs för att fortsätta driva verksamheten, inga garantier att ägaren får tillstånd efter sådan process, i praktiken fråntas ägare rätt att bruka sin egendom, del av

. Omvendt kan du have betalt mere end nødvendigt, da du har ret til et vis rådighedsbeløb afhængigt af hustandens størrelse og sammensætning. Der er dog ingen garantier for at en gældssanering bliver accepteret eller afslået af skifteretten. Vi gennemser det endelige gældssaneringsforslag for at sikre, at det er korrekt. kontanthjælp alligevel har fået gældssanering. Alle kreditorer skal have et afdrag eller beløb, der svarer til gældens forholdsvise størrelse. Du har fået udbetalt din kapitalpension, og du bruger pengene på en rejse med din familie i stedet for at betale af på din gæld. Ekspertråd: Er du kontanthjælpsmodtager, vil mange fortælle dig, at du ikke kan få gældssanering – det kan du som udgangspunkt heller ikke, medmindre du kan sandsynliggøre, at du ikke finder arbejde i den nærmeste fremtid. En gældssanering skal lede til en varig forbedring af dine økonomiske forpligtelser Det vil sige, at du efter en gældssanering selv skal kunne overholde dine forpligtelser – eksempelvis et børnebidrag – uden at være nødsaget til at stifte ny gæld. Uanset om du tror, du kan få gældssanering eller ej, er du velkommen til at kontakte os. Få gældssanering og større rådighedsbeløb til dig selv – Lad os hjælpe dig. Din gæld er ikke gammel nok. Derfor kan der være forhold i netop din situation, der gør gældssanering muligt, selvom du ikke opfylder alle reglerne. fortæller også, hvad du som minimum burde have afdraget for at have vist “nok velvilje” for at undgå afslag på gældssanering. Du får udarbejdet en professionel og fejlfri ansøgning til skifteretten. Du optager ny gæld ved en låneudbyder. Det er samtidig et væsentligt del i beregningen af, hvad du skal tilbagebetale til dine kreditorer. Skifteretten afgør, om du kan få gældssanering Skifteretten får mange ansøgninger om gældssanering dagligt. Så gældssanering er ikke altid udelukket, selvom du ikke lever op til alle reglerne. Tryghed, tillid og god service – men det bedste er dog, at jeg har fået en gældssanering. Du har indrettet dig med henblik på gældssanering Forklaring: Du foretager handlinger, før du søger gældssanering, som gør, at kreditorerne får mindre tilbagebetalt under gældssaneringen. Vi har hjulpet tusindvis af danskere med at blive gældfri via en gældssanering. Du bliver grundigt forberedt til mødet i skifteretten. Du har stiftet gæld på grund af strafbare forhold eller erstatningspådragende forhold Forklaring: Af etiske årsager vil sådan en gæld være sværere at få saneret væk. Har du ikke haft dit aktuelle rådighedsbeløb førhen, fordi du har afdraget for meget af på din gæld, kan du se frem til et mindre afdrag og mere at leve for, hvis du får tildelt gældssanering. Der er mange andre regler, som skal opfyldes – nogle af dem står i loven, og andre er skøn og ”tommelfingerregler”. Du har ikke afdraget på din gæld, selv om du har haft rimelig mulighed for det Forklaring: Hvad der er “rimeligt”, kan beregnes ud fra gældssaneringsbekendtgørelsen.

Kontakt os for en gratis og uforpligtende gældssamtale, hvor vi fortæller dig, hvordan vi kan gøre dig gældfri. Bestil en gratis samtale om din gæld, og få en erfaren gældsrådgiver til at forklare hvordan du bliver gældfri – Kom i gang her. 😉 Kirsten Jensen Hvis gældssanering ikke er relevant for dig, eller du har fået afslag på gældssanering, kan vi sagtens hjælpe dig videre.

Har du ikke råd til drømmeboligen? Sådan får du alligevel fingrene i et nyt hjem

. Nogle steder er det kun hver femte ansøgning, der ender med at gælden bliver saneret væk. De fleste ansøgninger bliver forhåndsafvist på grund af fejl og mangler.

Sådan får I større indflydelse på virksomheden.

. Der findes masser af tidligere sager, hvor folk har fået gældssanering, selvom de ikke opfyldte alle reglerne. Du pådrager dig gæld i form af restancer ved SKAT – herunder ubetalt børnebidrag eller restskat. Jeg fik rigtig meget ud af mit kundeforhold til DinGæld. Du har forskudsregistreret din indkomst for lavt, mangler at betale børnebidrag eller mangler at betale moms og A-skat i forbindelse med konkursramt virksomhed. Derudover er der alle de øvrige spørgsmål, som skifterettens medhjælper stiller til din sag, når gældssaneringssagen behandles. Du bliver rådgivet og vejledt igennem hele processen, og du har mulighed for at stille tvivlsspørgsmål til en rådgiver, der kun varetager dine interesser. Får du gældssanering vil du også typisk opleve et meget højere rådighedsbeløb, som du og din familie har til de fornødne udgifter. Ekspertråd: Har du forbrugsgæld, er det ikke en afslagsårsag. Hvis du har håbløs gæld, kan skifteretten bestemme, at du kun skal betale et rimeligt beløb tilbage over en årrække. Du kommer i gang ved at bestille en gratis gældssamtale her. Kontakt os og hør nærmere. Det er dog langt fra alle, der får tildelt gældssanering. Bliver ens ansøgning godkendt, starter en længere proces, hvor skifterettens advokat udspørger dig om alle relevante forhold i netop din gældssaneringssag. Kender du derfor reglerne og processen, når du søger, står du derfor klart stærkere og har de allerbedste muligheder for at opnå gældssanering. Ny gæld er desuden typisk en afslagsårsag i sig selv. Du har ikke faste bolig eller indtægtforhold. Ekspertråd: Husk, at forfordeling af en eller flere kreditorer kan lede til afslag på gældssanering. Det er desuden kendt, at der er forskellige retningslinjer for, hvornår der tildeles gældssanering i de forskellige dele af landet. Det er det beløb, som du og din familie har at leve for under en gældssanering. Det er dog bedre at have stiftet gæld for at overleve end at rejse og feste for. Disse har til formål at belyse tvivl, som skifteretten måtte have, så de kan foretage en vurdering af, om du skal have en gældssanering. Reglerne og retningslinjerne, der afgør om du kan få gældssanering, ændrer sig hele tiden. Overvej en billigere by. Du modtager kontanthjælp, dagpenge eller anden ”midlertidig” ydelse. Har du betalt væsentligt mindre end det, eller har du modtaget større pengebeløb, som du ikke har brugt på din gæld, kan du få afslag på gældssanering. Hos DinGæld hjælper vi dagligt folk med at søge gældssanering. Og beløbet du skal tilbagebetale vil stort set altid være mindre end det den enkelte kreditorer vil forlange. Det er i langt de fleste tilfælde den bedste måde at blive gældfri på. Du er blevet dømt for socialt bedrageri, skyldnersvig eller grov vold. Vi undersøger din sag for styrker og svagheder, så du er velforberedt, når skifterettens medhjælper udspørger dig. Skifteretten kan også give dig en “nulsanering”, hvor du ikke skal betale noget tilbage overhovedet – det vil sige, at du bliver gældfri fra den ene dag til den anden. Der er dog en del regler, der skal være opfyldt, når du søger – herunder at din gæld skal være ”håbløs”, og at en gældssanering skal lede til en varig forbedring af dine økonomiske forpligtelser. Du meddeler arveafkald, mens du har gæld. Uanset om du ikke opfylder alle kriterier, har fået afslag på gældssanering eller er i tvivl, om gældssanering er den rette løsning for dig, så kan vi med lidt information om din situation hjælpe dig videre. DinGæld kan hjælpe dig med at holde styr på reglerne, så du minimerer risikoen for afslag

Kommentarer