Vil du tage et hurtigt lån og have pengene på din konto allerede i dag? Du kan læse alt om at låne her. Se hvem der udbetaler allerede i dag.

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket. Opbevaringsperiode Selskabet sletter dine personoplysninger, når Selskabet ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. I forbindelse med Selskabets indhentelse af et sådan eventuelt samtykke, vil du blive nærmere informeret om, hvad persondataene vil blive anvendt til. Du bruger desværre en ældre webbrowser, som ikke er kompatibel med vores hjemmeside. Særlige lovregler, herunder i f.eks. via den permission til e-mail markedsføring dvs. De må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål.

. Interesseafvejning i forhold til at Selskabets interesse er om at sende dig den markedsføring og de meddelelser, som du har anmodet om, f.eks. Omkring Aurora lån. Dermed gør Selskabet sit bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet. Du kan til enhver tid gøre indsigelse imod en sådan videregivelse. Dette vil dog i givet fald alene ske i overensstemmelse med gældende lovgivning. I denne privatlivspolitik beskriver Selskabet sin behandling af personoplysninger i den forbindelse. til en offentlig myndighed. Selskabet har efter lovgivningen pligt til at informere dig om, hvordan Selskabet behandler og videregiver personoplysninger. Hvis Selskabet behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Sådanne databehandlinger sker altid i henhold til en skriftlig databehandleraftale. Frivillighed Når Selskabet indsamler personoplysninger direkte fra dig som den registrerede og behandlinger dine personoplysninger til brug for markedsføringsformål, er det frivilligt at afgive personoplysningerne. Ringkjøbing Landbobanks historie. Personoplysninger skal behandles ud fra et princip om rigtighed, hvilket vil sige, at de skal være korrekte og om nødvendigt ajourførte.

Hurtigt lån på 3 dage sikkerhed for et hurtig lån hos Ikano Bank

. Lån & Spar har sjælen med. bogførings-, hvidvask- og forældelsesloven, kan dog give Selskabet pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid. Personoplysninger indsamles direkte fra dig, dine IT-enheder såsom smartphone, tablet eller computer. Behandlingsprincipper Vi vil behandle Personoplysninger lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til dig. Endvidere har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede Selskabet om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Selskabet vil svare på din henvendelse hurtigst muligt. Selskabet overfører personoplysninger til sine databehandlere, som behandler personoplysningerne. Selskabets legitime interesse i, at videreudvikle eksisterende produkter og have blik for trends og fremtidige produkter, jf. Vi behandler Personoplysninger ud fra et princip om dataminimering, hvilket vil sige, at de skal være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de behandles. Sikkerhed Selskabet har høje standarder for sikkerhed, også når det gælder beskyttelsen af dine personoplysninger. Videregivelse af personoplysninger Selskabet videregiver kun dine persondata til samarbejdspartnere, herunder til brug for markedsføring, hvis du forinden har samtykket hertil. Vil du tage et hurtigt lån og have pengene på din konto allerede i dag? Du kan læse alt om at låne her. Se hvem der udbetaler allerede i dag. Oplysningerne kan også behandles og opbevares længere, hvis de er anonymiseret. Hvis du er uenig i den måde, som Selskabet behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som Selskabet behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte Selskabet. Hvis du beder om det, vil Selskabet slette de personoplysninger, som Selskabet har registreret om dig, uden unødigt ophold, medmindre Selskabet kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, f.eks. Selskabet indhenter dog ikke dit samtykke, hvis Selskabet er retligt forpligtet til at videregive dine oplysninger, f.eks. Ændringer af privatlivspolitikken Selskabet forbeholder sig retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden. Derfor har Selskabet en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at Selskabet lever op til de høje sikkerhedsstandarder og således opfylder kravene om implementering af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Databeskyttelsesforordningen art.

Hurtig lån - Lån penge hurtigt og nemt (2019) | Hurtiglå

. Indledning Beskyttelse af dine Personoplysninger har Selskabets højeste prioritet. Overførelse af personoplysninger til databehandlere og modtagere uden for EU/EØS Selskabet anvender de leverandører, som Selskabet har vurderet bedst kan bistå selskabet, og nogle af dem er beliggende i lande uden for EU/EØS, f.eks. Du kan teste din browser og opdatere den her:. Anmeldelse af Lendme. Risikoanalyse Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til de risici, som konkret er forbundet med vores behandling af Personoplysninger. Selskabet behandler Personoplysninger og har derfor vedtaget denne personoplysningspolitik, der fortæller dig, hvordan Selskabet behandler dine personoplysninger. Vores behandling af Personoplysninger er undergivet en formålsbegrænsning, hvilket vil sige, at Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål. Herudover forbeholder Selskabet sig ret til at bruge en databehandler uden for EU/EØS til at bistå Selskabet med at udføre sin forretning. Dine rettigheder Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Selskabet behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen. hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig

Kommentarer