Alt om RKI

Få en oversigt fra RKI som viser, hvilke oplysninger vores register indeholder om dig. Måske kan du få lavet en betalingsaftale, og måske vælger de så ikke at indberette dig til Experians RKI register. I denne artikel vil du få et overblik over dine muligheder, og læse hvordan en gældssanering foregår. Vi gennemgår hvad et samlelån er.. Hvis du falder ind under et af punkterne under krav til gældssanering, som taler imod, vil du højst sandsynligt få afvist gældssanering. Alt om RKI. Hvilke typer gæld kan saneres Der er som sådan ingen grænser for, hvilke typer gæld der kan gældssaneres. Vær åben og ærlig om din situation. Du vil blandt andet automatisk blive registreret i RKI, når annoncen indrykkes. Du har stiftet ny gæld, efter gældssaneringssagen er indledt. Man kan nogenlunde regne med, hvad det koster at sidde til leje, når man kigger på, hvad der er rimelige boligudgifter. Forsøg at få en aftale med Skat. Få styr på dine skatteforhold. Når du ikke er beskyttet af gældssaneringssagen, vil du formentlig blive indkaldt til fogedretten. Når der søges i Experians RKI register, sammenholder systemet både navn og adresse, og det er altså kun den søgte person, der gives svar omkring. Lev med et rådighedsbeløb svarende til det, som du ville have ved gældssanering Stands eventuelt betaling til dine kreditorer, eller betal kun det absolutte minimum, mens du får styr på eksempelvis forbrugsgæld med sneboldmetoden. Hvis du vil kunne betale din gæld tilbage indenfor den periode, vil du ikke kunne opnå gældssanering.

. Hvis du har stiftet gæld med henblik på forbrug. Derfor kan det være en god ide, at du allierer dig med en rådgiver. Ringkjøbing Landbobank | Se anmeldelse. I mellemtiden skal du få styr på din økonomi. Rådighedsbeløbet skal til gengæld dække over alle tænkelige udgifter. Hvis du får tilkendt gældssanering, vil det være al gæld der saneres. Du må selvfølgelig heller ikke optage nye lån, når du har fået indledt gældssaneringsagen. Så vil man måske afvise at give gældssanering.

Dog vil skifteretten uden tvivl kigge på din alder. Virksomheder og selskaber kan ikke. Heller ikke selvom du overholder betalingerne. Hvis dine boligudgifter overstiger, det som skifteretten anser for rimelige boligudgifter, vil de kunne stille krav om, at huset sælges, for at du kan få gældssanering. Her kan du afgive en insolvenserklæring. Det kræver dog, at de er kunder hos Experian. dags dato – Kontakt kreditor/advokat/inkassobureauet for beløbsstørrelsen. Du kan læse mere om forløbet med gældssanering længere nede på siden. Hensigten er at skræmme dig, så du indgår den forlangte betalingsaftale og dermed undgår at blive registreret. Dette indeholder ÅOP. Registreringen bliver naturligvis slettet, så snart sidste afdrag er betalt. Gæld opstået ved forbrug kan IKKE gældssaneres. Både du og kreditorer kan iøvrigt anke afgørelsen. Hvis nogen kautionerer eller hæfter for din gæld Har du nogen der kautionerer for din gæld, kan kreditorerne efterfølgende rejse krav for gælden overfor dem, hvis du får gældssanering. Du har indrettet dig med henblik på gældssanering. Hvis du har foretaget usædvanlige handlinger, eksempelvis overdraget ejendom til andre, eller foræret pengebeløb til familie eller andre, kan det tale imod at du får gældssanering. Du skal også medsende dokumenter for ægtefællen, selvom det kun er dig der søger om gældssanering. Det er dog dig, der skal svare på alle spørgsmål. Derudover kan du også blive registreret på grundlag af oplysninger fra Statstidende. Liste over danske banker og finansieringsselskaber. Alle kendte kreditorer indkaldes til kreditormødet, men det er langtfra sikkert, at der møder nogen op. Der gør han opmærksom på, at der er indledt gældssaneringssag, og opfordrer kreditorer til at sende deres krav til ham. I den sidste rykker skal skyldneren være blevet advaret om indberetning til RKI registret. Eksempelvis lånt penge til møbler, tøj, indbo eller lignende. Du kan dog få udgifter, hvis du eksempelvis skal bruge en rådgiver. Det værste er bare at lade stå til, det løser ikke problemet. Du kan måske få en afdragsordning eller få eftergivet noget af gælden, hvis du betaler en del af gælden tilbage. Når du udfylder skemaet, skal du være meget grundig, og svare på alle spørgsmål. Du skal møde personligt op til mødet, men du må gerne tage en person med. Ved det første møde hos skifterettens medhjælper skal du igen redegøre for personlige forhold. Statstidende er offentligt tilgængeligt på nettet, og alle vil kunne se, at der er indledt gældssanering. Hvem kan få gældssanering Det er kun private der kan få gældssanering. Den er skyldnerens ”antabus”, der effektivt og gratis beskytter dig mod alle ågerbetonede lånetilbud. Gør noget - Forsøg at få et overblik. Fast ejendom og gældssanering Hvis du ejer et hus, er det ikke et krav, at du sælger huset for at få gældssanering. Hvis Skifteretten beslutter at indlede gældssanering, vil der blive udpeget en medhjælper. Forbrugslån er en af de hyppigste årsager til, at gældssanering afvises. En rådgiver kan blandt andet hjælpe med overblik over gæld, sikre at alting går korrekt til, og være behjælpelig ved møder med skifteretten og skifterettens medhjælper. Har du eksempelvis fået skrabet en kæmpe forbrugsgæld sammen, vil du aldrig kunne opnå gældssanering. Alle har til enhver tid ret til at indbringe et spørgsmål eller en indsigelse.

Rki og kautionær - Mybanker: Sammenlign banker.

. Der er noget lempeligere forhold, hvis du går konkurs. din indledte gældssaneringssag. Du kan gøre det, hvis du nægtes gældssanering, og dine kreditorer kan anke, hvis de er uenige i, at du bør have eftergivet din gæld. Men ofte vil du også være registreret pga. Man kan ikke eksempelvis vælge at noget gæld ikke skal saneres. Virksomheder, der ikke er kunder hos Experian, må IKKE advare med registrering i Experians RKI register. Du kan ikke se slettede registreringer. Omvendt, hvis du får mindre i løn, eller på anden måde kommer i økonomiske problemer, skal du stadig indbetale det fulde beløb. Forslaget skal forelægges ved kreditormødet i skifteretten. nogle af de grunde, som er anført længere oppe under Krav til gældssanering. Hvordan foregår en gældssanering Når du indsender din ansøgning, vil den blive vurderet af en af Skifterettens jurister. Samtidig skal en gældssanering medføre en varig forbedring. Det er ikke i sig selv et mål for det offentlige at få dig registreret i RKI eller Debitor Registret, men et inddrivelsesmiddel på lige fod med de øvrige tvangsinddrivelsesmidler. Det kan eksempelvis være, at du er på kontanthjælp eller dagpenge, eller sygemeldt. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte vores ForbrugerService, der er parat til at hjælpe. Det kan være din ægtefælle eller en rådgiver. Hvis du ikke møder op til det indledende møde, vil Skifteretten også afvise din ansøgning. Det vil sige, at den der bliver advaret med registrering ikke må være uenig i, at han/hun skylder pengene til den, der vil indberette. Derfor er det vigtigt, at eksempelvis dit skattekort stemmer, så du ikke får ny restskat til Skat. I ganske særlige tilfælde kan skifteretten kræve, at du stiller sikkerhed for retsafgiften. Forklar situationen kort og roligt og prøv at komme frem til en aftale. Lad os tage eksemplet med rådighedsbeløb længere oppe. Du har eksempelvis stiftet gæld på et tidspunkt, hvor du vidste, at du ikke kan betale tilbage. Kun meget sjældent vil du ikke blive indkaldt, så vil du i stedet få et brev fra Skifteretten, hvor man angiver, hvorfor der ikke indkaldes til møde. Er der nogen der har kautioneret eller stillet sikkerhed for din gæld, vil de skulle betale restgælden Ligeledes vil kautionister efterfølgende skulle betale den del af gælden, som du ikke får saneret. Når man søger, skal man til et indledende møde hos Skifteretten, hvor det vurderes, om der er basis for at indlede en gældssaneringssag. Så må du i stedet vente, til du kan opfylde kravene. Det eneste der undtages fra en gældssanering er sikret gæld.

Gældssanering - Læs alt du skal vide om gældssanering

. din gæld til kreditorerne. Søg råd og vejledning, f.eks. Sagen vil også blive gennemgået, og medhjælperen vil formentlig bede dig skaffe dokumentation for udgifter og indtægter. Ved kreditormødet vil du højst sandsynlig få at vide, om der tilkendes gældssanering eller ej. For at få den kortere tilbagebetalingsperiode for gældssanering under konkurs, kræves det dog, at du ansøger inden konkurssagen er færdigbehandlet. Gældssanering er nemlig ikke for alle. Du skal stadig kun betale det, som Skifteretten er kommet frem til ved kreditormødet. Så vil ægtefællen efterfølgende skulle betale den del af gælden, som du ikke får saneret. Men det betinger selvfølgelig, at du overholder betalingsaftalen. Du skal huske på, at medhjælperen er skifterettens medhjælper, og ikke din. Hvis dit hus er til salg, vil du også skulle vente, til det er solgt, før du søger om gældssanering. Er du kommet ud i uoverskuelig gæld, kan det være fristende at overveje en gældssanering. Dog vil skifteretten kunne kræve, at du stiller sikkerhed for deres udgifter, hvis du søger igen og igen, uden at være berettiget til gældssanering. De fleste danske virksomheder og offentlige myndigheder kan søge efter privatpersoner eller virksomheder i Experians RKI register - og dermed se eventuelle registreringer

Kommentarer